Poul Henning Krog

poul_logo_200

Lægepræsten udgiver bog om psykiatri og tro

Lægepræsten udgiver bog om psykiatri og tro Lægen Poul Henning Krog har skrevet en bog om samspillet mellem psykiatri og kristen tro – for bl.a. at give syge-personalet større forståelse for patienternes åndelige virkelighed. Bog-anmeldelse Af Poul Henning Krog 4. dec. 2020/49 https://udfordringen.dk/wp-content/uploads/speaker/post-86952.mp3?cb=1618477074.mp3 Lægepræsten Poul Henning Krog har skrevet en selvhjælpsbog til fornyelse og forståelse af sind og livsopfattelse. – At skrive denne bog har været en åndelig rejse, der har forandret mig – og udvidet min horisont. Det siger Poul Henning Krog om sin nyeste bog ”PsykiaTro”, som netop er udkommet. – Mine patienter på den psykiatriske afdeling, hvor jeg arbejder som læge, har forhåbentlig fået en opdateret sparringspartner, siger han. – Jeg håber også, at nogle af dem, jeg når ud til som præst i Pinsekirken i Svendborg og i min brevkasse her i Udfordringen, får gavn af de mange timer, jeg har brugt på at studere, forstå og skrive, siger forfatteren. Han gik i gang med bogen for fire år siden. Poul Henning Krog: PsykiaTro – Lægepræsten om håb, heling og horisont. 352 sider, 249 kr. Kan købes på hjemmesiden poulhenningkrog.dk eller webshoppen Hosianna.dk. Være-dygtighed Hvad handler bogen så om? – Bogens hovedperson eller stærkeste ingrediens er jo din og min hyrde: Jesus. Det er den kærlighed, vi har så hårdt brug for at modtage og dele indbyrdes – for at være levedygtige. Som jeg skriver på bogens bagside, er det vigtigt, at vi er ”væredygtige” – ikke bare bæredygtige, siger Krog. Inspiration fra salme 23 At han ikke kun er læge, men også præst i en frikirke i Svendborg, viser sig bl.a. ved, at han inviterer læseren til at fordybe sig i Salme 23 fra Bibelen. – Denne hyrdesalmes visdom har ofte været et fristed for mig som personlig kristen. Jeg er et menneske, der gerne vil ledes af Gud, men som ind imellem bakser lidt med at slippe kontrollen og luge ud i forpligtelser – for at finde tid til den nødvendige hvile, retræte og væren. Det er her, hvor ting har det med at falde på plads af sig selv, og harmonien lettere kan indfinde sig, forklarer han. Acceptance and Commitment Therapi – Alle 16 kapitler starter med en af salmens linjer, som herefter bl.a. kombineres med de bedste guldkorn fra mine intense studier i den anerkendte terapiform ACT – Acceptance and Commitment Therapi, der er et vitalt redskab til at forny sindet. Det har beriget og inspireret både mig selv, mine nærmeste, venner og samarbejdspartnere. Disse mennesker har direkte eller indirekte været med til at prøve og afprøve nye færdigheder. Vi har alle fået et lille puf – dybere ind i forståelse af livet. I den kognitive terapi, ACT, fokuseres på at opnå et værdibaseret liv for at opnå psykologisk robusthed og fleksibilitet. Det handler om begreber som: Accept, bevidst nærvær, adskillelse, værdier, engageret handling og det iagttagende selv. Og om de processer, som kan lede hertil, hvis vi altså ikke modarbejder dem gennem fornægtelse og projektioner, men ser os selv og hinanden i øjnene uden parader. At vende mørket ryggen – Det er en anderledes tilgang til det mørke, der til tider truer med at ødelægge os og vores livskvalitet. Et mørke, som vi er kaldet til at vende ryggen. Ved at vælge sandhed, barmhjertighed og være autentiske. Gud ønsker ikke, at vi skal overanstrenge os på hans vegne – have så meget fart på og så mange gøremål, at vi selv eller andre kan blive syge eller på anden vis påvirkes negativt. Salme 23 kommer os til undsætning med påmindelser om hvilen, som er en del af Guds plan for os. I Bibelen og i bogen mindes vi også om det gennem fokus på Martha og Maria. Overhører vi det, overhører vi Gud. Hvis Gud eksisterer – I PsykiaTro forsøger jeg desuden i et enkelt kapitel – i al ydmyghed – noget så specielt som en form for bevisførelse for, at Gud eksisterer. Det er et modspil til det modsatte ateistiske livssyn, som bl.a. forskellige videnskabsmænd uden erfaringer med Gud tidligere har haft held med at udbrede i verden. Udover en linje fra Salme 23 indledes hvert kapitel i bogen med sætninger om tro og troende på Sydfyn. Lidt lokal må man vel have lov at være – selv om Gud er universel. Alle kapitler slutter med en bøn, læserne kan bede. For bøn er et af de stærkeste værktøjer, jeg kender, hvis man ønsker at henvende sig og holde kontakt til Gud. Bønnerne er nøje udvalgt fra de sidste 800 års kirkehistorie. Egne trosoplevelser At skrive bogen har genoplivet nogle flere af de fine trosoplevelser, Gud gennem årene har givet mig. Disse små personlige historier er brugt som krydderier hist og pist. De har samtidig fyldt mig med fornyet taknemlighed og fået mig til igen at huske, hvad Gud har givet mig at dele. Øjenåbner for sundhedspersonale – Jeg håber også, at bogen vil blive smagt på af dem, der måske for første gang i deres liv søger et indblik i troens verden. Ikke mindst de mange dygtige, pligtopfyldende læger, sygeplejersker og assistenter, der i deres vigtige arbejde møder troende, som de ikke nødvendigvis forstår. Måske er troens univers helt uden for deres eget erfaringsgrundlag. Måtte disse læsere bære over med mig de gange, hvor min begejstring for Gud er lige lovlig tydelig. Det sker så let for en præst, der har prøvet troens vinger og oplevet, hvad de formår. Og som inderligt gerne vil dele den fuldstændig bivirkningsfrie medicin med nogle af dem, der endnu ikke har fået øje på den. Undervisning Poul Henning Krog tager også ud og holder foredrag og kurser, og her glæder han sig til at undervise om bogens emne. Bogen indbyder også til dialog og gruppesamtale gennem flere sider fyldt med spørgsmål, der er forslag og inspiration til samtaler om nogle af de emner, der berøres undervejs. Bogen kan fx læses sammen med en bønnepartner eller i en netværksgruppe. Man kan læse mere om lægepræsten og købe bogen på hans hjemmeside – som

Lægepræsten udgiver bog om psykiatri og tro Read More »

Hvor heldige kan ”naboer” være?

Hvor heldige kan ”naboer” være? Det er en fantastisk rigdom at være nabo til en kristen, mener læge Poul Henning Krogh. Han har netop udgivet bogen ”Du er den bedste til at være dig” og vil uddele den til sine naboer. Bog-anmeldelse Af Poul Henning Krog 23. nov. 2018/47 De enkelte kapitler i Poul Henning Kroghs nye bog er fyldt med fine farvebilleder, blandt andet dette, som ledsager kapitlet ”At se det samme billede” om kommunikation i parforholdet. De sidste fem år har jeg levet i et særligt nøglevers fra Bibelen. I Jesu ypperstepræstelige bøn møder vi tanken og løftet, at Jesus beder for sine disciple og dem, der gennem deres ord kommer til tro på ham. ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tro på mig, at de alle må være ét….” (Joh.17.20-21). Det er Jesu opfindelse og betyder konkret, at Jesus beder for mennesker i den kristnes netværk. Det er en fascinerende tanke, som lidt populært kan udtrykkes ved udsagnet: Hvor heldig kan min ”nabo” være! At være omgivet af Jesu forbøn, og en relation til et menneske der elsker Jesus, er et meget velsignet udgangspunkt. Alle søger Gud på et eller andet niveau på et eller andet tidspunkt. Det er de færreste, der er ateister, hvis de sidder i et fly, der er ved at styrte ned. De kristne er fortsat søgere i længslen efter at kende Gud endnu mere. Udover Jesu forbøn er Helligånden sendt ud over hele jorden. Helligåndens opgave er at overbevise om synd, retfærdighed og dom. Om synd: at de ikke tror på ham, om retfærdighed: at Jesus går til Faderen, og om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Dertil kommer, at Gud har skabt alle unikt og lagt forudberedte gerninger til rette for hver enkelte. Ligeledes har Gud skabt universet, der på enhver måde fortæller om Guds storhed. Der skulle således være rig mulighed for, at alle kan møde Jesus, blive velsignet og sat i brand. Tænk, at alle kan være ”naboer” for hinanden. Alligevel siger Jesus i Lukas kapitel 12:49. ”Ild er jeg kommet for at kaste ud over jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.” ’Søsyge og snydesøer’ hedder det kapitel, som hører sammen med dette billede i den nye bog. Brandkursus Som læge på psykiatrisk afdeling skal jeg hvert tredje år på brandkursus akkurat som så mange andre i vores samfund. Her lærer vi om brandtrekanten. Der skal tre elementer til, før der opstår en brand: Ilt, brændbart materiale og varme. Sagt på en anden måde stoppes branden, hvis blot et af de tre elementer overvindes. Ilten eller det brændbare materiale kan fjernes, eller varmen kan køles ned. Lad os prøve at lege lidt med det billede i overført betydning. Som kristne opmuntres vi i Romerbrevet kapitel 12 til at bringe vores legemer som et levende og helligt offer – det er det brændbare materiale. I ofret ofres vores magelighed, egoisme, midler og undskyldninger, så vi kan blive det menneske, Gud har tiltænkt os at blive. Varmen tilføres fra Gud igennem bøn, faste, bibellæsning, nadver, menighedens fællesskab og tjeneste, Helligåndens nærvær og fylde samt glæden ved at udnytte de daglige gunstige øjeblikke. Vi forvandles af ham, så vi ikke er ivrige, men brændende i ånden. Ilten kvæles af det indespærrede, af forbud, påbud, overdreven struktur og religiøsitet. Hvor Ånden er, der er der frihed. Her sprænges grænser. Her nedbrydes fordomme. Her væltes mure. Her glemmes det, der er bagved, og der rækkes efter det, der er foran. Her tages frimodige nye trosskridt. Her er en kultur af en åben himmel, luft og rum. Mennesket har brug for ilt, for ilt er opmuntring for sjælen. Når det brændbare materiale er tilstede, ilten er rigelig, temperaturen stigende og ild fra himlen gives, så kommer mennesket i brand. På brandkursus vises der film. Ingen er i tvivl om, at ild spredes hurtigt. Poul Henning Krogh har tidligere udgivet ”Kære Hr. Tyv”, som indeholder en række af forfatterens blogindlæg. Mennesker i brand lever i nuet Når mennesker kommer brand, kan de ikke lade være med at fortælle om det, de har set og hørt. Hjertet er ganske enkelt fyldt med friske trosvidnesbyrd, helbredelser, fornyelse, Guds tale og stærke hverdagsoplevelser. Hjertet strømmer over i dagligdagen med Åndens nye liv på mangfoldige måder. Når jeg indtil videre har skrevet to bøger, er de af hjertet skrevet til min ”nabo”. Alle har en nabo, og alle er selv en ”nabo” for andre. Bøgerne kan læses af alle. Den første bog har 40 historier uden billeder, den anden bog har 36 historier illustreret med billeder. Det er ikke en prædikensamling eller en lægevidenskabelig afhandling, men forsøgt skrevet enkelt, uhøjtideligt og autentisk med et stænk af humor. Bogen ”Kære Hr. Tyv” er solgt eller givet videre til 4.600 mennesker. Der er flere hundrede, der positivt har meldt tilbage. Bogen blev et dryp, der forstærkede længslen efter Gud, og i nogle tilfælde også en helt ny start på livet med Gud. Du er den bedste til at være dig! Den netop udkomne bog har titlen: Du er den bedste til at være dig. Et ganske vigtigt budskab midt i en tid, som er løbet løbsk i sammenligning og konkurrence. Der kan læses mere om bogen et andet sted i avisen. Bogen kan bruges som ”Kære Hr. Tyv” – en giv-det-videre-bog. Jeg selv har personligt brugt over 500 ”Kære Hr. Tyv”. Den nye bog er ligesom ’Kære Hr. Tyv’ en ”gi-det-videre-bog”, som kan læses og forstås af alle – også de kirkefremmede. Sådan kan bøgerne bruges Den nye bog åbner en ekstra mulighed, idet bogen kan bruges som et oplæg til fx ”fem aftener” i et hjem eller kirke. Nogle af de 36 historier er netop skrevet som en optakt til videre dialog om de store emner i livet. Den lokale kirke kan formulere et indstik, som lægges i bogen. Bog og indstik kan bruges som velkomstpakker i kirken. Den enkelte i kirken opmuntres endvidere til at

Hvor heldige kan ”naboer” være? Read More »

Scroll to Top