Poul Henning Krog

poul_logo_200

Foredrag

Lægepræsten tilbyder en række foredrag med forskellige overskrifter, få uddybet de enkelte temaer her på siden og bestil straks. Fælles for alle foredrag er det lune og det humoristiske tilsnit, der får os alle til at se lidt lysere på tingene. Alle foredrag tilfører nyt håb og kaster lys på relevante problematikker i vores moderne liv.

Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri (F)
Når Himlen svarer. Om tunge diagnoser og helbredelse (F)
Alting værd. Om at være skabt i Guds billede (F)
Partønden. Om håndværket tro, håb og kærlighed (F)
Fadervor, du som er i nuet. Styrkende bøn og meditation
Det må vi lade ligge. Et causeri over IKKE at nå det hele ...
Intro til Alpha kursus: Døren høj, porten vid
Prisme7
En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri

– en højt uddannet læge folder sine hænder og beder til Gud. Hver eneste morgen beder han for sine patienter og medmennesker, for han stoler på bønnens helbredende kraft. Mere end 150 videnskabelige undersøgelser på verdensplan dokumenterer det samme, nemlig at bøn kan besejre sygdomme. Flere og flere fra den såkaldte etablerede lægeverden bruger bøn som medicin, for selv dokumenterbare og alvorlige diagnoser som fx forhøjet blodtryk, kræft og angst kan bønnen have gavnlig effekt på. Ja, lidelserne kan forsvinde over tid eller som dug for solen.

 

Især fra lægestandens side har der været lagt afstand til troens helbredende kraft. Heldigvis bliver opfattelsen af, at psykiatri og tro er modsætninger langsomt udvisket, og de forvandles til 2 sider af “samme sag” – 2 sider, der supplerer hinanden. Gud er mere end før “lukket ind i varmen” til glæde og gavn for det hele menneske. Det fysiske, psykiske, åndelige og spirituelle spiller uløseligt sammen og det er et faktum, at troende mennesker lever længere end ikke-troende.

 

I foredraget: ‘Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri’ tager Lægepræsten sine tilhørere med ind i den verden han færdes i dagligt. Psykiatrien og teologien er i rivende udvikling, begge “retninger” har deres særegne sprog – men barriererne mellem de 2 må og skal falde en for en. Menneskers behov for dybte, mening, forståelse og sammenhæng er stærkt, ikke mindst i vores moderne samfund med et overophedet tempo. De eksistentielle spørgsmål trænger sig naturligt på og skal ikke bare dulmes  – man i mange tilfælde gennemleves og nyfortolkes.

 

Lægepræsten tager i foredraget, det bedste og mest tankevækkende op fra den nyeste forskning indenfor den tredje bølge af terapi (*ACT = Acceptance and Commitment Therapy), forskningen spejles og betragtes i udvalgte og relevante bibelvers. Summen heraf bliver enestående og vil belyse hvordan mennesker kan hjælpes gennem sygdom, sindets tanker og følelser. Til formålet har Lægepræsten udformet en 7 kantet figur (Prisme7), som med præcision vil validere og dokumentere den ønskede brobygning.

 

Foredraget vil være rigt på eksempler fra psykiatrien og kirken. Under foredraget indlægges små øvelser, i det omfang, det kan nås.

 

*ACT står for Accept Commitment terapi – her er der fokus på defusion, accept, kontakt med nuet, værdier, engageret handling, selvet som kontekst.

Der er mulighed for spørgsmål.

 

Samlet tid 60-90 min.

 

Også velegnet til en studielørdag med dobbelt tid.

For booking af kursus:

eller 22978558

Når Himlen svarer
Om tunge diagnoser og helbredelse
Et tankevækkende foredrag i 2 dele. Fællesnævneren er de “moderne mirakler” Lægepræsten har haft helt tæt inde på livet. At opleve Guds nærvær og indgriben gør ydmyg, og det forvandler og fornyer. Hele 3 gange har Lægepræsten oplevet, at syge mennesker med en alvorlig grad af skizofreni er blevet mirakuløst helbredt. Som præst og læge henter PH “metoder” fra begge fag, og med inderlig forbøn, overbevisningen om Guds indgriben samt længere processer med samtale, omsorg, støtte og fællesskab er der sket markante forvandlinger i en række menneskeliv.
Del 1: Klaus blev rask
Hver eneste uge er der ungdomsmøde i Svendborg blandt unge kristne. En dag dukker Klaus tilfældigt op til et af møderne og præsenterer sig selv med ordene: ”Jeg er ateist og lider af sygdommen paranoid skizofreni” (også kaldet F20.00 på psykiatrisk afdeling). En uhelbredelig sygdom, der giver markante ændringer i tanker og adfærd. I fortællingen om Klaus følger vi ham i de 17 år, hvor medicin og lange indlæggelser er hans tunge virkelighed. Vi hører også om Klaus’ familie, forældrenes desperation over situationen og den førtidspension Klaus når at få tilkendt før hans liv forvandler sig markant for øjnene af ham.
Efter lange opslidende indlæggelser med paranoid skizofreni, angst og paranoia forsvinder – en søndag formiddag under forbøn – al denne grusomhed. I dag er det godt 7 år siden Klaus blev forløst og forvandlet ved et Guds mirakel. Klaus er i dag uden medicin, er i fuldtidsjob og skal i gang med en uddannelse som socialrådgiver.
I foredraget fortæller Lægepræsten om Klaus og den tunge psykiatriske diagnose F20.00, der på et øjeblik og uden varsel slap den unge mand, der i dag er et levende bevis på, at Gud eksisterer.
Del 2: Med Gud i centrum
Som helt ung troede Lægepræsten ikke på Gud. Han havde travlt med en helt masse andet, og kunne ikke få øje på den ‘usynlige mand’ nogen kaldte for Gud. Som 18 årig forvandles hans liv for altid – han møder Helligånden og hun forvandler. I foredraget fortælles om den Helligånd vi lægmand som oftest ikke ved så meget om. Hvad er det for en (måske) ‘luftig størrelse’, der uden forvarsel griber afgørende ind i nogle folks liv, og hvorfor får den så afgørende og forvandlende en rolle som det er tilfældet hos f.eks. Klaus og lægepræsten selv. Både del 1 og 2 af foredraget krydres med talrige forklarlige og uforklarlige oplevelser igennem fire årtier.
Hvordan kan et naturvidenskabeligt og logisk tænkende menneske som Lægepræsten leve i sikker forvisning om Guds eksistens? Ikke med Gudsbegrebet som ideologi eller en udefineret kraft fra universet, men som et levende og ufravigeligt faktum i livet, der konstant forvandler og fornyer. Lægepræsten stiller også – og prøver at besvare spørgsmålet: Hvorfor lever kristne længere og hvorfor har de mindre sygdom end ikke troende? Ikke så lidt interessant i en tid, hvor det er recepter og evidente løsninger, der er svaret.
Efter begge dele (del 1 og 2) bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Foredragets varighed: 90 minutter.

For booking af kursus:

eller 22978558

Alting værd
Om at være skabt i Guds billede

I 80’erne og 90’erne dyrkede det moderne menneske selvrealiseringen og det egocentriske ‘jeg’. Selvudvikling var et ufravigeligt mantra for rigtig mange, og mennesker gravede og søgte i sig selv for at finde ind til kernen af “det forjættede land” indert inde. Lad os i al hast slå fast, at foredraget “Alting værd. Om at være skabt i Guds billede” handler om en helt anden form for selvudvikling; Nemlig den, som knytter sig til vores sameksistens med Gud og andre mennesker. I den fremkaldelsesproces findes et kæmpe potentiale.

 

Fundamentet for dette foredrag er hentet i Salmernes Bog 139, 13-17: «Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!!»

 

Du kender det nok. En tanke bliver til handling, handling bliver til vaner og vaner danner vores karakter – og det igennem et helt liv. Vi tumler alle med udfordringen: Hvordan kan mit liv forvaltes i sand bevidsthed og ikke bare være en tilfældighed? I løbet af foredraget kommer en række praktiske øvelser. Grundlæggende handler det om at være solidt funderet ‘indvendigt’ – og at leve indefra og ud. At finde ind til den gave og opgave Gud har tiltænkt netop dig. Hvordan ærer vi som mennesker den dyrebare kendsgerning, at vi er skabt i Guds billede?

 

Lægepræsten udtrykker det således: ‘Finder jeg min plads, tager jeg den ikke fra en anden.’ Målet er at skrive et personligt livsmandat.

 

I foredraget inddrages også WHO-5 (WHO-5 velfærdsindekset). Et værktøj, der første gang blev præsenteret på et WHO møde i Stockholm i 1998. De 5 spørgsmål, der stilles har vist sig at være centrale i forbindelse med trivsel og livskvalitet. Redskabet bliver typisk anvendt til før- og eftermålinger af sundheds- og sociale indsatser, der helt eller delvis har til formål at forbedre menneskers trivsel / mentale sundhed på verdensplan. Kan vi tit og ofte svare ja til de 5 spørgsmål, er vi sandsynligvis i trivsel. Er det modsatte tilfældet er der risiko for stress og depression. De mest ramte møder Lægepræsten ind imellem i sit arbejde som læge i lokalpsykiatrien i Svendborg.

 

Den ultimative dynamik opnåes, når vi kobler 1. del bestående af passager fra Bibelen sammen med 2. del ,WHO-5 velfærdsindekset. Foredraget er velegnet i alle sammenhænge og bidrager med interessante og modellerbare vinklinger på det moderne livs udfordringer. I Prædikerens Bog, kap. 4, v4 i Det Gamle Testamente står der: ” – tomhed og jagen efter vind” og er det sagens kerne? At det moderne menneske har glemt noget vigtigt? Findes der slet ingen moralsk grænse for travlhed?

 

Varighed: 90 min inkl øvelser.

For booking af kursus:

eller 22978558

Powered by
Partønden
Om håndværket tro, håb og kærlighed

En vedkommende undervisning, der er en investering i din og jeres fælles fremtid. Lægepræsten Poul Henning Krog glæder sig som både som familiemenneske og lægepræst at opmuntre til romantik og til kunsten at kommunikere. Småbørnsfamilierne skal mere end nogensinde nå det hele og helst på en gang.  At se det samme billede af livet både på uge- og årsbasis er helt essentielle.

 

Hvorfor er det så, at det ind imellem går galt, når vi vil hinanden så meget? Lægepræsten og hans kone Susanne har selv gået i terapi af et par omgange, og det gav dem hjælpen de behøvede. Derfor øser han nu af den erfaring et skønt og langt ægteskab på 40 år har givet. At finde nye værktøjer til værktøjskassen er helt legalt livet igennem, og det både udvikler og beriger i den nære relation.

 

Hør Lægepræsten fortælle om undervisningen

Helt overordnet har vores menneskehjerner tre følelsesregulerede systemer, som alle har vigtige funktioner. Desværre risikerer vi, at der kommer ubalance i vores ”kemi”, ikke mindst fordi mange af os lever et liv i overhalingsbanen.  Til at belyse de kemiske udfordringer i hjernen bruges en ny lyskurve metafor med rødt, gult og grønt lys.

 

Stresshormonerne adrenalin og kortisol, samt belønningshormonet dopamin er overstimuleret i de fleste af os, og det beroligende hormon oxytocin er understimuleret. Undervisningen vil være rig på redskaber til at genvinde balancen i dagligdagen og i os selv.

 

Undervisningen vil videre arbejde ud fra metaforen: En partønde. At få og se et fælles billede som par. Bunden er de fælles værdier. Hver stav symboliserer livsingredienserne i det daglige liv, knasterne er det svære, og tøndebåndene er den altafgørende kommunikation. Det gode livsvand i tønden løber ud ved den laveste stav. Det skal der i tide tages hånd om.

Parhistorier fra Lægepræstens seneste bog: Du er den bedste til at være dig, flettes ind i undervisningen, samt salme 23 fra Bibelen. Salmen er ren terapi og spejler undervisningen med akkuratesse. Undervisningen vil undervejs også være krydret med opgaver.

 

Målgruppen er særligt de unge og yngre ægtepar, op til 15 års ægteskab.

 

“Tretvundet snor brister ikke så let.” (Præd.4:9-12).

 

Foredragets varighed: 90 minutter

For booking af kursus:

eller 22978558

Powered by
Fadervor, du som er i nuet
Styrkende bøn og meditation

“Fadervor, du som er … ” I mere end 2000 år har denne bøn været vores “livline” til Himlen. Alle steder i verden er bønnen Jesus lærte sine disciple både velkendt og elsket og det er stadig den centrale bøn i kirkens Gudstjeneste og i kristnes liv med Gud.

 

Lægepræsten forbløffes igen og igen over, hvilken rigdom og livsvisdom Fadervor udtrykker, og han deler bønnen op i 7 væsentlige overskrifter:

 1. Helliget blive dit navn

 2. Komme dit rige

 3. Ske din vilje i Himlen således også på jorden

 4. Giv os i dag vort daglige brød

 5. Forlad os vor skyld som også vi forlader vores skyldnere

 6. Led os ikke i fristelse

 7. Men fri os fra det onde

 

I foredraget går Lægepræsten helt tæt på hver eneste overskrift og fortæller om den evigt gyldige sandhed, der kan åbenbares for hver eneste menneske til alle tider.

 

At finde forståelse for, hvad det er for en kærlig Far og og hellig Gud vi er børn af, og på et dybere plan erkende, at Han ejer hele riget, magten og æren i evighed er frisættende. Milliarder af mennesker har igennem de sidste par tusind år haft den bøn present og den har givet håb, lys og plads, når det var svært at finde ord.

 

Bønnen er ganske enkelt fantastisk til, at holde vores fokus fast i alle de situationer vi kommer ud for som mennesker, og den rummer alt vi behøver. De store og væsentlige ting i livet og de små dagligdags småting. Den perspektiverer på fineste vis forholdet til vores Far i Himlen og også det forhold vi har – eller bør have – til andre mennesker og os selv. På en gang sætter bønnen os på plads over for Gud, og samtidig lader den os komme frem for Gud med alt, hvad vi har i vores hjerte – det er stort.

 

Lægepræsten drager bønnen ind i de erfaringer han har med mennesker og arbejdet med psykiatri, kognitiv terapi og Accept Commitment.

 

Foredraget vil forene undervisning, bøn og meditation så vi med lukkede øjne og fornyede sind forlader aftenen berigede af Guds nærvær. Kristen meditation kaldes også stille bøn, indre bøn eller ordløs bøn, hvor man kan erfare Guds nærhed og kærlighed. Mange forbinder meditation med en østlig tradition, men kristen meditation har været en del af kirken siden oldkirken som en måde at opleve Guds nærvær på.

 

v9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, v10 komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; v11 giv os i dag vort daglige brød, v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, v13 og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mattæus 6,9-13

For booking af kursus:

eller 22978558

Powered by
Det må vi lade ligge
Et causeri over IKKE at nå det hele ...

“Livet er let nok, det er os selv der gør det besværligt.” Kender du replikken? – og hvad stiller man op med det svar, når afmagten vibrerer i luften?

I dette foredrag tager Lægepræsten sine gæster med ind i den virkelighed, som ER og ser på, hvordan den ovenstående enkle replik kan forvandles til indsigt, egenomsorg, visdom og en dybere forståelse af det at være menneske i en tid, hvor foden hviler tungt på gaspedalen. Vi har allesammen travlt med at præstere, opnå, se ud og vi glemmer alt for tit at se på hinanden og lade roen falde på os.

I den ultra korte form er temaet accept. En accept af det ufuldkomne, uanset om den har rod i os selv eller andre. Samtidig handler foredraget om den enestående forankring vi som troende kan have i Gud – også i en moderne hverdag, hvor vi jævnligt er oppe på de høje nagler. Bibelen er “gennemvædet” med livsbekræftende og støttende udsagn til os mennesker, og der er så meget livsvisdom og trøst at hente i Skriften.

Vi runder også Sindsro-bønnen, der blev formuleret af Reinhold Niebuhr i 1932. En bøn, der med fordel kan forplante sig i krop og sind under alle livets forhold; svære samtaler, store beslutninger, alvorlige omstændigheder, uventede chok, præstationsangst – ja, i alle de livssituationer, hvor det er svært at stå alene uden sin Gud. Sindsro-bønnen er så stærk og virksom, fordi den erstatter alle de tanker vi let overrumples af i bekymring. Den minder os også om, at noget er større end os og det er sundt – vi er i mange sammenhænge magtesløse – og det er faktisk ok. I 2. Kor: 12: 8-10 udtrykkes det storladent sådan her:

“Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede: “min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.”

Som et kuriosum præsenterer Lægepræsten også 3 helt enestående knapper, som han dagligt gør brug af både som privatperson og som læge og præst. Han fortæller glad og gerne om dem og giver gerne “manualen” videre til enhver interesseret. Knapperne er som følger:

 • Tilgivelses-knappen
 • Pyt-knappen
 • Delete-knappen

Vejen frem mod accept – og dermed også sjælefred – er ikke “bare lige” klaret med en snuptag – det ved vi alle. Dog kommer du langt med de rigtige værktøjer og en stabil ballast. I foredraget lægger du sikkert fra land, og du får nogle helt konkrete værktøjer til at folde både accept og respekt for egne tanker og følelser ud. Gennem bøn er det muligt at stoppe de uendelige diskussioner med sig selv og bare være lige den DU ER. Find ro i dig selv og prøv at sætte tempoet ned. Vær lige der hvor du er, og mærk det hele. Føl alt det du har brug for at føle, så du kan mærke, præcis hvor du er. Når du virkelig mærker det, som gør ondt, kan du også langt bedre acceptere det. Ingen af os kan nemlig acceptere noget vi nægter at føle og så flygter vi ind i unødvendige og skadelige mønstre.

“Det må vi lade ligge – “ er et vedkommende og dybt relevant foredrag, både for dem hverdagen kører stærkt for – typisk børnefamilier … og for dem, der har været der, men nu er et andet sted i livet – typisk bedsteforældre generationen. Foredraget vil være krydret med praktiske teknikker og vil – selv om det ikke er raket-videnskab – være lærerigt og give nye vinkler og en skærpet bevidsthed på den udfordring vi alle står med i, når livet ikke er så let endda.

 

Foredragets varighed: 90 minutter

For booking af kursus:

eller 22978558

Intro til Alpha kursus
Døren høj, porten vid

Vi mennesker vil gerne være sunde og hele. Vi dyrker fitness og spiser speltbrød af økologisk mel som aldrig før, men hvad med troen? Har vi som det lykkeligste folk i verden finjusteret ”teknik i menneske og samfund”, men har mistet ”net-forbindelsen”? Kan vi gennem troen lære himlens stemme at kende? For Gud er kærlighed, og mennesker er ikke robotter. Vi er frie og kan vælge frit. Dog handler kærlighed om mere end at have hørt om – kærlighed handler om en relation – et venskab for livet.

 

Den seneste forskning fra Syddansk Universitet ved professor Niels Christian Hvidt viser, at tro på Bibelens Gud giver:

 

 • Øget velvære, livskvalitet og lykke
 • Nedsat sygdomsrisiko
 • Øget livslængde
 • Fysisk og psykisk bedring
 • Bedre mestring af fysisk og psykisk sygdom

 

På verdensplan findes der mange andre og lignende undersøgelser. Troen på evangeliet påvirker altså både vores ånd, sjæl og legeme. Har Gud en slags livgivende vaccine til os, når vi holder os til Ham? I så fald, hvem vil så afstå fra vaccinen? Findes der et “guddommelige serum” vi kan dryppe ånd, sjæl og legeme med?

 

Måske har du din tvivl og skepsis? Kan du ikke rigtig få øje på hverken Gud eller Jesus i hverdagen? Synes du al den snak om Gud bliver noget frelst – og ikke en du bliver frelst af? Lægepræsten har selv været der, for han har ikke altid været troende. I foredraget bliver du og enhver mødt i både tvivlen og håbet. Foredraget vil ikke møde deltageren med hverken bedrevidenhed eller en mild form for indoktrinering – tværtimod. Døren er høj og porten er vid, og alt er krydret med humor, erfaring og stor kærlighed til den menneskelige karakter.

 

Især som ny eller “utrænet” i den kristne tro er spørgsmålene mange, for hvordan omsætter jeg troen til brugbar saft og kraft i hverdagen? Hvor kan man købe tro? For er der noget der mangler, kan det vel anskaffes – ja, og den er for alle uden undtagelse. Dankortet kan blive liggende i skuffen og der kommer heller ikke en faktura lydende på timeprisen for udstrakt himmelsk service.

 

Gud er ALT, men rigtig mange mennesker er ude af træning, når det kommer til kontakten med Gud. Hvordan gør man? “Trosmusklen” kan styrkes, og i denne introduktion lærer du hvordan. Himmelsk fitness – fåes ikke bedre.

 

Alle mennesker på jorden er på en trosrejse. Et Alpha kursus er et fantastisk springbræt til at komme i gang med Gud. Troen er en gave fra Gud. Troen vokser, når vi i dialog er sammen om de store livsspørgsmål og lytter til Bibelens visdom. Mennesker der har en tro, kommer nemmere og bedre igennem livet.

 

Varighed: ca 45 min

For booking af kursus:

eller 22978558

Scroll to Top