Poul Henning Krog

poul_logo_200

Hvor heldige kan ”naboer” være?

Det er en fantastisk rigdom at være nabo til en kristen, mener læge Poul Henning Krogh.
Han har netop udgivet bogen ”Du er den bedste til at være dig” og vil uddele den til sine naboer.

De enkelte kapitler i Poul Henning Kroghs nye bog er fyldt med fine farvebilleder, blandt andet dette, som ledsager kapitlet ”At se det samme billede” om kommunikation i parforholdet.

De sidste fem år har jeg levet i et særligt nøglevers fra Bibelen. I Jesu ypperstepræstelige bøn møder vi tanken og løftet, at Jesus beder for sine disciple og dem, der gennem deres ord kommer til tro på ham. ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tro på mig, at de alle må være ét….” (Joh.17.20-21).

Det er Jesu opfindelse og betyder konkret, at Jesus beder for mennesker i den kristnes netværk. Det er en fascinerende tanke, som lidt populært kan udtrykkes ved udsagnet: Hvor heldig kan min ”nabo” være!

At være omgivet af Jesu forbøn, og en relation til et menneske der elsker Jesus, er et meget velsignet udgangspunkt. Alle søger Gud på et eller andet niveau på et eller andet tidspunkt. Det er de færreste, der er ateister, hvis de sidder i et fly, der er ved at styrte ned. De kristne er fortsat søgere i længslen efter at kende Gud endnu mere.

Udover Jesu forbøn er Helligånden sendt ud over hele jorden. Helligåndens opgave er at overbevise om synd, retfærdighed og dom. Om synd: at de ikke tror på ham, om retfærdighed: at Jesus går til Faderen, og om dom: at denne verdens fyrste er dømt.

Dertil kommer, at Gud har skabt alle unikt og lagt forudberedte gerninger til rette for hver enkelte.
Ligeledes har Gud skabt universet, der på enhver måde fortæller om Guds storhed.

Der skulle således være rig mulighed for, at alle kan møde Jesus, blive velsignet og sat i brand. Tænk, at alle kan være ”naboer” for hinanden.

Alligevel siger Jesus i Lukas kapitel 12:49. ”Ild er jeg kommet for at kaste ud over jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.”

’Søsyge og snydesøer’ hedder det kapitel, som hører sammen med dette billede i den nye bog.
Brandkursus

Som læge på psykiatrisk afdeling skal jeg hvert tredje år på brandkursus akkurat som så mange andre i vores samfund. Her lærer vi om brandtrekanten. Der skal tre elementer til, før der opstår en brand: Ilt, brændbart materiale og varme.


Sagt på en anden måde stoppes branden, hvis blot et af de tre elementer overvindes. Ilten eller det brændbare materiale kan fjernes, eller varmen kan køles ned. Lad os prøve at lege lidt med det billede i overført betydning.

Som kristne opmuntres vi i Romerbrevet kapitel 12 til at bringe vores legemer som et levende og helligt offer – det er det brændbare materiale. I ofret ofres vores magelighed, egoisme, midler og undskyldninger, så vi kan blive det menneske, Gud har tiltænkt os at blive.

Varmen tilføres fra Gud igennem bøn, faste, bibellæsning, nadver, menighedens fællesskab og tjeneste, Helligåndens nærvær og fylde samt glæden ved at udnytte de daglige gunstige øjeblikke. Vi forvandles af ham, så vi ikke er ivrige, men brændende i ånden.


Ilten kvæles af det indespærrede, af forbud, påbud, overdreven struktur og religiøsitet. Hvor Ånden er, der er der frihed. Her sprænges grænser. Her nedbrydes fordomme. Her væltes mure. Her glemmes det, der er bagved, og der rækkes efter det, der er foran. Her tages frimodige nye trosskridt. Her er en kultur af en åben himmel, luft og rum. Mennesket har brug for ilt, for ilt er opmuntring for sjælen.

Når det brændbare materiale er tilstede, ilten er rigelig, temperaturen stigende og ild fra himlen gives, så kommer mennesket i brand.

På brandkursus vises der film. Ingen er i tvivl om, at ild spredes hurtigt.

Poul Henning Krogh har tidligere udgivet ”Kære Hr. Tyv”, som indeholder en række af forfatterens blogindlæg.
Mennesker i brand lever i nuet

Når mennesker kommer brand, kan de ikke lade være med at fortælle om det, de har set og hørt.


Hjertet er ganske enkelt fyldt med friske trosvidnesbyrd, helbredelser, fornyelse, Guds tale og stærke hverdagsoplevelser. Hjertet strømmer over i dagligdagen med Åndens nye liv på mangfoldige måder.

Når jeg indtil videre har skrevet to bøger, er de af hjertet skrevet til min ”nabo”. Alle har en nabo, og alle er selv en ”nabo” for andre. Bøgerne kan læses af alle.

Den første bog har 40 historier uden billeder, den anden bog har 36 historier illustreret med billeder. Det er ikke en prædikensamling eller en lægevidenskabelig afhandling, men forsøgt skrevet enkelt, uhøjtideligt og autentisk med et stænk af humor.

Bogen ”Kære Hr. Tyv” er solgt eller givet videre til 4.600 mennesker. Der er flere hundrede, der positivt har meldt tilbage. Bogen blev et dryp, der forstærkede længslen efter Gud, og i nogle tilfælde også en helt ny start på livet med Gud.

Du er den bedste til at være dig!

Den netop udkomne bog har titlen: Du er den bedste til at være dig.

Et ganske vigtigt budskab midt i en tid, som er løbet løbsk i sammenligning og konkurrence.

Der kan læses mere om bogen et andet sted i avisen. Bogen kan bruges som ”Kære Hr. Tyv” – en giv-det-videre-bog. Jeg selv har personligt brugt over 500 ”Kære Hr. Tyv”.

Den nye bog er ligesom ’Kære Hr. Tyv’ en ”gi-det-videre-bog”, som kan læses og forstås af alle – også de kirkefremmede.
Sådan kan bøgerne bruges

Den nye bog åbner en ekstra mulighed, idet bogen kan bruges som et oplæg til fx ”fem aftener” i et hjem eller kirke. Nogle af de 36 historier er netop skrevet som en optakt til videre dialog om de store emner i livet.

Den lokale kirke kan formulere et indstik, som lægges i bogen. Bog og indstik kan bruges som velkomstpakker i kirken. Den enkelte i kirken opmuntres endvidere til at leve Joh.17.20 ud i praksis og generøst give bogen videre i sit netværk.

Mine bøger er blot en af mange muligheder. Ved køb af minimum 100 bøger direkte fra undertegnede betales kun udgiften til trykkeriet.

Da alle mennesker er på en trosrejse, hvor Gud har herlige velsignelser i sin hånd, er min bøn: Gud, sæt os i brand!

Scroll to Top