Poul Henning Krog

poul_logo_200

Nye kristne: ’Vi bliver udsat for sort magi’

Hej Poul Henning

Vi har læst din bog PsykiaTro, hvor du taler om helbredelse. Vi er to søstre, der bliver udsat for sort magi (woodo). Vi tænkte, om du vil bede for os, og måske uddrive det for os. Vi er begge troende og går i kirke. Vores historie er lang, så skal du have en uddybelse, må vi mødes.

Venlig hilsen
To damer fra Fyn

 

Kære jer

Vi er tre fra vores kirke, som nu har besøgt jer. Når vi hører om, hvordan I blev grebet af artikler i Udfordringen, bliver vi berørt.

I kendte ikke til denne avis, men en dag lå der en avis i postkassen i jeres sommerhus. På den måde fik I også kendskab til min bog.

I har været på en lang åndelig rejse. I blev opdraget med forældre, der kom hos Jehovas vidner, det har I taget afstand fra. Aktuelt er I bange for woodo, idet I oplever, at en fra jeres familie sender forbandelser imod jer.


Når vi har lyttet på jer, var jeres religiøse rejse så omfangsrig, at vi blev enige om, at I skulle samle og sende jeres materiale. Jeg har nu gennemlæst de 25 sider, som beskriver jeres religiøse rejse.

I troen på Jesus Kristus kan den ondes gloende pile slukkes, når vi løfter troens skjold. Gud vil også stoppe woodo-angrebet helt.

Et lille udpluk herfra fortæller om Jabes bøn, en bog om åndelig energi og lys, det kabbalistiske kors, pentagrammet – den femtakkede stjerne, bønnebog – bønner fra salmebogen, bønner af Luther, bøn, uddrivelse og vievand ved en katolsk præst, info og hjælp fra en præst fra folkekirken, kontakt til healer, mange kors, bøger og diagrammer, besøg hos en shaman, mange latinske remser bønner, bøn af Maria Magdalene og bøn til engle og ikke mindst bøn til Jesus Kristus.

I har desuden mange røgelsespinde, sten og salt i vand placeret forskellige steder i jeres hjem og have.


I har skrevet og takket for vores første samtale og forbøn. I ønsker en samtale mere.

I den første samtale var fokus jeres problemstilling og historie samt vores præsentation af et enkelt liv i tro og tillid til den korsfæstede og opstandne Kristus.

Den ene af jer er meget sensitiv og kan fornemme og føle mange åndelige energier. Vi glæder os over jeres længsel efter Kristus og Guds beskyttelse. Vi har tillid til, at Gud vil lede jer ind i hans favn.

Vi har talt om, at alle den ondes gloende pile kan slukkes, når vi løfter troens skjold. Vi har i bøn til Gud stoppet woodo-angrebet, vi kan forstå, at det næsten er væk. Vi har talt om at blive født på ny. Vi har sammen med jer bedt frelsens bøn.


Vi har bedt jer om at læse Kolossenserbrevet. Her er der fokus på, at vi ikke behøver filosofi, engledyrkelse og menneskebud.

”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den.”(Kol.2:8-11)

”Han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.”(Kol.2:13-15)

”Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus.

Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst.”(Kol.2:16-19)

Tak at vi kan mødes igen.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top