Poul Henning Krog

poul_logo_200

Giv ikke plads til løgnens far

Kære Poul Henning

Jeg vil spørge, om du vil bede for mit sind. Jeg har uro og mange forvirringer. Jeg håber, at jeg kan få det bedre. Måske du også kan bede sammen med andre.

Kærlig hilsen
En ven fra Nordjylland

 

Kære ven

Det vil jeg naturligvis gerne. Jeg har også delt dit bønneemne, så det ikke kun er mig, der beder for dig. Alle kender til uro i sindet. Uro opstår, når svære tanker og følelser vibrerer i længere tid inde i vores sind.

Tanker er som fugle, der flyver hen over vores hoved. Tanker er bare tanker, men nogle gange ”bygger vi rede” med vores tanker. Den ene tanke tager den anden tanke, og til sidst kan det blive til tankemylder og endda katastrofetanker. Bibelen kalder det tankebygninger. Det tager tid at opføre en tankebygning.

Først skal der lægges et grundfundament. Det kan begynde med, at vi er blevet ramt i vores følelser. Andre mennesker har overtrådt vores grænser. Vi er måske blevet misforstået, svigtet og uretfærdigt behandlet.


Vi er endt i vrede og fortvivlelse. Tankebygninger opføres på et område i vores sind, hvor Kristus endnu ikke har forløst os. Vi er frelst, men her er der en svaghed, en tilbøjelighed, en skrøbelighed som den onde har udnyttet.

Han skyder den ene tanke ind efter den anden, og på et tidspunkt har vi mistet herredømmet.

Ramler vi i løbet af dagen ind i det tankesæt, sættes en automatiseret proces i gang, som vi har meget vanskeligt ved at stoppe. Adam og Eva blev bedraget at djævelen, og det er fortsat lige siden.


Djævelen er løgnens far, han kan kun lyve, men det sker som lysets engel, så vi bedrages let. Giv ham ikke plads i dit sind.

Djævelen er løgnens far, kan kun lyve, men det sker som lysets engel, så vi bedrages let. Vi tror på bedraget og fanges i vores indre af uro og forvirring. Medicinen er Guds ord, livet i Kristus, menigheden og Helligånden. Det glædelige er, at Kristus kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. (1Joh.3,7-8).

”Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen.”(Ef.4,25-27)

Vi giver plads for djævelen, når vi ikke 100% lever i lyset og i sandheden. En tankebygning er at give djævelen plads. Vi er sat fri fra synd, skyld og skam i kraft at Kristi forsonende værk, men vi kan til trods herfor vælge på et svagt område at give djævelen plads. Det er en yderst farlig beslutning at give løgnens far plads. Det kan kun gå galt.

Vores samvittighed vidner. Vores sind vidner. Vores krop lyver ikke. Vores nattesøvn forstyrres.


Helligånden bedrøves. Vores nærmeste forsøger at hjælpe os. Gud gør alt, hvad han kan for at afsløre løgnen for os, men ofte forsætter vi blot. Vi vil ikke acceptere livets virkelighed og her særligt den uretfærdige lidelse.

Vi sætter vores egne tanker over Guds tanker. Vi vil ikke tilgive vores næste. Vi vil ikke indse vores fejltrin. Vi føler, at vi har ret til at dyrke vores tankebygninger. Vi mennesker har så mange sære ting for, men Guds godhed leder os til omvendelse.

Når Kristus lyser på mørkets tanker, sindets uro og det fejlagtigt opførte fundament, bringes vi til besindelse. Jesus sætter os fri med nåde og sandhed i den rigtige dosering.

Tankebygningen rives ned, når vi tager enhver tanke til fange ind for Kristus. Sagt på en anden måde: ”Hvad vil Jesus sige til disse tanker og denne tankebygning?” Han pynter ikke på dem. Han maler ikke den ene facade over med en ny farve. Han tilintetgør derimod bygningen. Han river den ned til grunden, for Djævelen har ingen råderum i det forløste kristne sind.

Vi har fået Kristi sind, derfor er tankebygninger fremmede. Vi kan i Kristus med troens skjold slukke alle den ondes pile. Troen er derfor afgørende. Adam og Eva troede, at slangen havde ret.

Men slangen har aldrig ret. Vores nye identitet er Kristus, og Kristus har knust slangens hoved.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top