Poul Henning Krog

poul_logo_200

Svære følelser kan bringe noget godt frem

Kære Poul Henning

Jeg glæder mig til julen, men jeg er også bange for den. De store følelser kommer ofte i spil i vores familie, når vi mødes i julen. Nogle gange er juledagene endt med både brag og for meget indtag af vin. Det kan være ganske smertefuldt og pinligt.

Ja, det burde ikke være sådan. Vi mødes ikke så tit, og vores store, lidt dysfunktionelle familie består af mange halvsøskende og børnebørn. Jeg vil gerne, at vi bare kunne mødes og hygge os, julen er jo hjerternes fest. På forhånd tak for et godt råd.

Kærlig hilsen Bo

Kære Bo

Jeg forstår din bekymring. Julen er fyldt med forventninger. De fleste er i julen mere følsomme og sentimentale. Generelt, men måske særligt i sammenbragte familier, kan alene det at få logistikken, særlige ønsker og aftaler på plads, være en stor udfordring.

Vores forventninger bliver nemt for høje, og der løbes ofte for hurtigt for at gøre alle tilfredse. Er mange småstressede, kan julen let blive et følelsesmæssigt virvar.

De svære følelser er ikke så forfærdelige, pinlige og negative, som du antager. De kan netop hjælpe til at sætte ord på nogle sandheder.

Udfordringen med de svære følelser skal nok lige præcis ikke løses i de sidste to uger i december, men positivt set kan der ske noget, der åbner vores øjne op for noget, vi i rette tid må tage hånd om. Jeg bringer et citat fra min bog PsykiaTro, der udkommer den 10. december:


ACT-terapi kommer os også til hjælp. Joshua J. Knabb har i sin bog en fin metaforisk beskrivelse af ”to byer”:

”Når du oplever smerte, er der to veje at gå. Den første vej leder til accept – og til at man forfølger sine værdier. Naturligvis leder denne vej til en by fyldt med potentiale for vanskeligheder og nød.

Fordi indbyggerne er villige til at leve deres værdier ud, vil de uundgåeligt komme til kort ind imellem, og det vil lede til tristhed, smerte, frygt og angst. Disse følelser, set fra byens perspektiv, er på ingen måde problematiske isoleret set, idet de også kan berige hverdagen.


For disse indbyggere handler sorgen om, at de er gået glip af noget vigtigt, og hjælper dem til igen at blive forbundet med deres værdier og forfølge det, som virkelig betyder noget.

Angst er en vigtig følelse, der gør opmærksom på behovet for at handle og foregribe, at noget går galt i fremtiden.

Vrede hjælper dem med at forstå, at der er sket en uretfærdighed, som det er nødvendigt at afhjælpe.

Skyld minder dem om, at der er brug for, at noget skal gøres godt igen. I denne by har ubehagelige følelser et formål, så de undgås og afværges ikke nødvendigvis. Byboeren rummer generelt set hele spektret af følelser på grund af den indstilling, at i det indre liv tilbydes muligheden for at opleve hele livet i stedet for kun de positive følelser i hverdagen.


Den anden vej leder til et liv i en by, hvor man lever i forskellige former for misbrug og bedøvelse. I denne by er der øjeblikke med glæder, især når tristhed, angst, frygt og vrede undertrykkes.

Da de ubehagelige følelser ikke bruges som signaler, kæmper byens indbyggere med at forbinde sig til deres værdier og går glip af et liv tilegnet en dybere fornemmelse af mening, vitalitet og ildhu.”

Jeg vil med dette citat give dig ro. Du skal acceptere virkeligheden og ikke være bange. De svære følelser er ikke så forfærdelige, pinlige og negative, som du antager. De kan netop være hjælpsomme til at sætte ord på nogle sandheder, der i Guds timing skal mødes med stor nåde.

Jeg vil derfor tilskynde til, at du beder meget for din familie og de kommende juledage, for Jesus kom vidunderligt ind i vores verden med den rette dosering i alle situationer af både nåde og sandhed. En genial opskrift, vi kan lære meget af.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top