Poul Henning Krog

poul_logo_200

Psykose eller påvirkning af en dæmon?

Kære Poul Henning

Vi har talt sammen nogle gange. Jeg var overbevist om, at mine fysiske og psykiske symptomer skyldes dæmonbesættelse. En præst bad for mig, men det ændrede ikke på mine symptomer.

Jeg ringede, og du gav mig en ny forståelse. Jeg forklarede, at dæmoner kom ned i gennem taget og ind i mig.

Jeg oplevede, at dæmoner bragte uorden og kørte rundt i mine tarme og min mundhule. Jeg fik skrækkelige oplevelser; dæmoner gav mig synkebesvær og ubehag i min mundhule.

De filede mine tænder ned. Der var mærkelig lyde, hallucinationer og underlige oplevelser. I maven mærkede jeg voldsomme smerter. Jeg var sikker på, at jeg ville dø og blive hentet hjem af Jesus den nat.

Du forklarede mig, at jeg havde fået en akut psykose og skulle indlægges. Således var det nyt for mig, at årsagen til de fysiske symptomer hverken var djævelen eller en fysisk lidelse, men en psykose.

Jeg blev frivilligt indlagt og fik antipsykotisk medicin. Derefter forsvandt de fysiske og psykiske symptomer. Jeg tænker, at det er vigtigt, at du tager emnet op, for måske er der andre, der ikke har den viden og derfor fejlbedømmer situationen.

Kære ven

Ja, det var voldsomt. Vi fik både bedt og talt sammen. Du fortalte, hvordan det var blevet forværret dagene op til indlæggelsen. Det er så godt, når indlæggelsen er frivillig.


Nogle gange går det ikke så nemt. Vi læger skal altid gøre alt for, at indlæggelser af mennesker med psykoser sker frivilligt. Alternativt tager vi psykiatrilovens paragraf 5 i brug, den lyder således:

1. Patienten skal være sindssyg eller befinde sig i en tilstand, der ganske må sidestilles hermed.

2. Det vil være uforsvarligt ikke at tvangsindlægge den pågældende med henblik på behandling.


3. Den tredje betingelse omfatter to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt:

A. Behandlingsindikationen (”gule papirer”): Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden vil ellers blive væsentligt forringet.

B. Farlighedsindikationen (”røde papirer”): Den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Begrebet sindssygdom (eller psykose) refererer til psykosebegrebet i danske psykiatri.


Hvis en person, der antages at være sindssyg, ikke selv søger behandling, har de nærmeste pligt til at tilkalde en læge (§6, stk.1).

Vi mennesker beskriver de fysiske og psykiske symptomer med det sprog, vi typisk bruger. Derfor er det almindeligt, at kristne blander dæmoner, det åndelige og religiøse ind i beskrivelsen af deres psykose.

Generelt kan man sige, at vi mennesker beskriver de fysiske og psykiske symptomer med det sprog, vi typisk bruger. Derfor er det almindeligt, at kristne og kulturkristne blander dæmoner, det åndelige og religiøse ind i beskrivelsen af deres psykose.

Det medfører, at de selv og andre kristne let fejlbedømmer en psykose. Da vi talte sammen, kunne du jo bekræfte, at du ikke havde åbnet dig for det okkulte.

Derimod elskede og vandrede du dagligt med Jesus i bøn, Guds ord og menighed. Jeg kunne derfor i telefonen befri dig fra din forkerte forestilling.

Du var ikke besat eller under indflydelse af dæmoner. Det var endvidere overraskende for dig, at psykosen kunne give fysiske symptomer. Det ser jeg ofte i mit arbejde på psykiatrisk afdeling.

Psykosen ville formentlig være blevet værre og værre. Heldigvis er den medicinske behandling ganske effektiv. Tænk på tiden før medicin.

De fleste kender til gamle film med skrigende mennesker i spændetrøje. Det billede har radikalt ændret sig. Frivillig og tidlig medicinsk hjælp er afgørende.

Du har med glæde fortalt, hvor skønt det er at blive fri for disse martrende oplevelser og vrangforestillinger.

Nu er du blevet dig selv igen. Gud bruger også læger. Du er i Guds hånd. Dejligt at du er omgivet af familie, menighed og lokalpsykiatrien, der støtter op om dig.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top