Poul Henning Krog

poul_logo_200

Eksmisbruger: Jeg er træt af kontrol og mistillid

– Det er ydmygende, når andre svarer for mig: ”Vi drikker ikke alkohol,” skriver en person, der for ti år siden holdt op med at drikke efter flere år med et stort alkoholforbrug.

Kære Lægepræst.

Jeg er et af de mennesker, som har haft et stort alkoholforbrug i mange år. Jeg troede ikke, det var muligt at holde op med at drikke.

Hver gang jeg forsøgte og også blev ædru, oplevede jeg stor kontrol fra mine nærmeste. I sidste ende kunne jeg derfor lige så godt drikke videre, for al den kontrol kunne jeg ikke magte.

Dog lykkedes det efter mange år og mange forsøg. Men der er en ting, der stadig plager mig, og det er, at kontrollen og mistanken stadig følger mig, specielt når vi er i byen, og der bliver serveret alkohol. Jeg får selv spørgsmålet: ”Og hvad kunne du så tænke dig at drikke?”

Jeg oplever stadigvæk, at jeg ikke kan nå at svare, før en anden har gjort det for mig. ”Vi drikker ikke”, lyder det. Det er meget generende og ydmygende at føle sig under den slags formynderi, specielt når jeg nu har været ædruelig i 10 år.

Har du et godt råd til mig, så jeg kan slippe for den ydmygende oplevelse?

 

Kære ven


Det er vidunderligt at høre, at du kom ud af dit alkoholmisbrug for 10 år siden. Du kender til de mange virkeligheder.

Alkohol er som bekendt et organisk opløsningsstof der ødelægger organer, hjerne og helbredet generelt med nedsat levealder til følge.

Det påvirker parforhold, børns opvækst, familie og relationer, personlig udvikling, arbejdsevne og økonomi. Derfor skal alle sejl sættes ind for at forhindre misbrug. Desværre er det et kæmpeproblem i Danmark.


Ifølge Sundhedsstyrelsen i Danmark drikker 860.000 mere, end de anbefalede grænser. Der er 565.000 mennesker, der drikker så meget, så helbredet tager skade. Der er 140.000 mennesker som er alkoholafhængige.

Tegn på afhængighed

Hvis man har haft mindst 3 ud af følgende 6 symptomer indenfor det seneste år, er der tegn på alkoholafhængighed:

  • En stærk trang (”craving”) til at drikke
  • Nedsat evne til at styre, hvor meget man drikker (kontroltab)
  • Abstinenssymptomer, når man holder op med at drikker, eller man drikker igen for at fjerne eller undgå abstinenser
  • Der skal mere og mere alkohol til for at man bliver beruset (tolerans)
  • Alkohol spiller en større og større rolle mht. prioritering og tidsforbrug
  • Selv om man ved, at det er skadeligt, bliver man ved med at drikke

Du nævner det med kontrol, her er ordet kontroltab nævnt som en af de 6 symptomer. Viljen til et alkoholophør må naturligvis komme indefra i den enkelte person.

I perioden indtil frihed fra misbrug er omgivelserne forståeligt nok bekymrede. Tillidsbroen er formentlig blevet brudt ned gentagne gange. De kommer ofte til at reagere med kontrol.


Forbud og kontrol udløser desværre let tanken: Det skal de ikke bestemme! Kontrol virker modsat, som du beskriver.

Du nævner en naturlig følelse af formynderi og ydmygelse. Alle skal leve i Guds nye nåde hver dag og derfor ikke være styret af fortiden.

Alligevel kan der nogle gange være hensyn at tage til gamle temaer, svagheder og skrøbeligheder. I en samtale skulle man være stille for Jesu individuelle tilgang med nåde og sandhed. Generaliseringer duer ikke.

Misforståede hensyn?

Jeg er nysgerrig på spørgsmålet til dig: ”Er der intet, der påvirker dig i dette felt? Jeg tænker her på omgivelsernes gamle temaer, drikkevaner- og kultur.

Romerbrevet kap.14 er værd at nærstudere i dette spørgsmål, det tydeliggøres her, at vi ikke skal dømme, men vi skal heller ikke bringe vores broder til at snuble eller falde.

Det lyder som om, at du er træt og frustreret af omgivelser, der dømmer, og omgivelserne tager misforståede hensyn, fordi de er bange for, at du skal snuble eller falde.

At det fortsat efter 10 år er et tema, bør føre til en befriende samtale med en person, I har tillid til.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top