Poul Henning Krog

poul_logo_200

Mine følelser fortæller mig, at jeg ikke er elsket

Kære Poul Henning

Jeg er bange for at blive forkastet og miste. Selvom jeg er vokset op med kærlige forældre, i et stabilt og trygt hjem, har jeg ikke følt mig elsket. I mit voksne liv prøver jeg at erstatte den manglende kærlighed som barn med andre sociale relationer, men jeg har svært ved at tage imod kærlighed, og jeg knytter mig ikke til mennesker.

Det påvirker også min tro, jeg bruger ikke tid med Gud, da jeg frygter, at Gud ikke vil svare mig. Med min forstand ved jeg, at jeg er elsket af Gud, og af de mennesker der et tæt på mig, men mine følelser siger noget andet.

Mvh den søgende

 

Kære ven

Tak for dit meget vigtige skriv. Verden er fyldt med mennesker, der kæmper for at blive elsket. Mange mennesker er dybest set bange for at stå ved og være sig selv i selskab med andre, fordi de, oftest ubevidst, tror, at de er nødt til at leve op til en tilpasset udgave af sig selv for at være værd at elske.

Der er lavet store undersøgelser også af kristne. Det viser sig for de fleste mennesker, at det sværeste er helt dybt og grundlæggende at modtage Guds kærlighed. Vi er derfor alle på en dybere og dybere kærlighedsrejse. Dine forældre og alle andre maler mest med det kærlighedssprog, der ligger dybest.


De fem kærlighedssprog er beskrevet i en populær bog, her nævnes de som: Gaver, tjenester, tid, fysisk berøring og anerkendende ord. Vi maler alle primært med et til to kærlighedssprog. Du er vokset op i et stabilt og kærligt hjem, men det udelukker imidlertid ikke, at du kan føle mangel på fx både knus og klem, tid og anerkendende ord. Ingen kan give noget videre, de ikke selv har modtaget.

Følelser kan komme og gå, de kan være som ustyrlige små curlingbørn, der forlanger det umulige. Dit fokus på sådanne følelser vil derfor oftest ende med skuffelse og følelsen af svigt. Svære følelser kan opfattes som signalflag, der viser, at noget er galt. Løsningen er ikke et signalflag, men løsningen er intimitet med Gud. Ingen ønsker mere end Gud, at din tilknytning til Ham og andre mennesker må vokse.

Det smukkeste og største er, hvis vi i Kristus kan fornemme, hvilket kærlighedssprog der passer bedst i en given situation med et givent menneske. Det tager tid at lære, og en bønnerelation fra nu til nu er her helt afgørende, så hermed en opmuntring til at træne.


Da du længes efter kærlighed, må du først på et dybere niveau end hidtil ind i den agape-relation med Kristus, hvor alle fejl og mangler er navlet til korset. En bønnerelation er helt afgørende.

Da du længes efter kærlighed, må du først på et dybere niveau end hidtil ind i den agape-relation med Kristus, hvor alle fejl og mangler er naglet til korset. Ved korsets fod fyldes du kun med Ham. Du er højt elsket og unik, lige som du er. Jesu syn på dig, må blive dit syn på dig.

Rækkefølgen, for den gode ”medicin”, er:

1. Lad signalflagene – følelserne – kalde dig ind i en overgivelse og dyb kærlighedsrelation til Kristus og her en tro på og tilegnelse af Guds ord. Her har Gud allerede talt til dig. Det er den store sandhed, den lille sandhed er din erfaring igennem årene.

2. En vilje der vælger, det Gud har designet dig til.


3. Træn de fem kærlighedssprog.

4. En Helligåndsstyret brug af din fornuft og villighed til at tjene i praksis.

5. Herefter vil der før eller siden følge en frugt med gode følelser til både Gud og mennesker. Din passion for Gud og mennesker vokser.

Efter 3 måneders ”medicin” vil du se tilbage. Du er nu et andet sted med nye oplevelser og mere positive erfaringer. Når Gud elsker hele dig med hele din pakke af tanker, handlinger, erfaringer, gamle mønstre og overbevisninger, må du gøre det samme. Sand kærlighed er ubetinget kærlighed til hele pakken. Du skal ikke reddes af noget derude, men af Ham der bor derinde.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top