Poul Henning Krog

poul_logo_200

Min opvækst lærte mig ikke at tale om følelser

Kære Poul Henning

Jeg er begyndt at blive mere og mere trist. For år tilbage havde jeg en depression, der minder om min nuværende tilstand. Jeg er frustreret over, at jeg kæmper med at kunne leve op til de krav, der er på min arbejdsplads og i min familie. Jeg har haft en opvækst, hvor vi ikke talte om følelser. De skulle gemmes væk. Desværre udviklede min mor i den forbindelse et misbrug.

Jeg kæmper ofte med et lavt selvværd og kan slet ikke håndtere, når min ægtefælle i tilspidsede situationer skælder mig ud. Jeg går helt i sort. Han har også svært ved at være i den dialog, som da går i stå, fordi jeg trækker mig og påtager al skyld og ansvar. Vi kæmper begge to. Tak om du vi vil give et råd med på vejen.

Kærlig hilsen
Den mindreværdige

 

Kære ven

Tak for samtale. I kæmper godt begge to, men livet er ikke nemt, og der er heldigvis en fremtid for jer. Du skriver om en tiltagende tristhed og overdreven skyldfølelse og har før haft en depression. Du bør søge læge, for måske er du ved at udvikle en depression. De tre kernesymptomer i depression er, at man inden for de sidste to uger har været nedtrykt, har nedsat energi og nedsat lyst til livets normale interesser.

Følgesymptomerne er ændret selvtillid, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker om død eller selvmord, tænke- eller koncentrationsbesvær, vredesudbrud eller hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- og vægtændring. Diagnostisk behøver alt ikke at være til stede.


Manglende træning

Jeg tænker, at du skal være barmhjertig overfor dig selv. Du er utrænet i god kommunikation og krisehåndtering. I din opvækst er du oplært i at placere det svære under gulvtæppet. Fortielse og skyld er dårlige vækstbetingelser. Alle kan alle blive bedre til den livskunst, som kommunikation er. Ord afsendes og modtages, men hvordan lander ordene.

Hvad siges, og hvad høres! I dit parforhold er der sket en ophobning af problemer, idet du/I ikke formår at tale om det svære. Han skælder måske ud, og du trækker dig. Der har udviklet sig et mønster, hvor I undgår det problematiske, hvilket er meget usundt. Det vanskelige rummer nemlig et vækstpotentiale for en dybere og vigtig relation.

Du føler dig skyldig

I oplever begge skyld. Du får skyld over ikke at kunne leve op til egne eller hans forventninger. Han får skyld over ikke konstruktivt at kunne rumme situationen og hjælpe dig. Vi er ikke designet til at bære på skyld, skam og synd. Jesus bærer alt det på sine skuldre på korset. Det mirakel må vi dagligt tilegne os og leve i. Bliver vi i livets hverdag viklet ind i en følelse af skyld og skam, må vi straks søge genoprettelse. For skyld producerer en vis mængde vrede og ubehag. Som skyldige kan vi let få følelsen af svaghed og uduelighed. Det kan afstedkomme, at vi forsøger at projicere skylden på andre eller kæmpe for ikke at blive afsløret.


Du føler dig mindreværdig

Vi kan føle os værdiløse, mindreværdige, håbløse eller forladte. Der kan komme symptomer i retningen af depression og angst, og en stressreaktion sættes i gang. Skyld kan føre til skam, og ofte knyttes skam til tidligere smertefulde minder om afvisning. I feltet med skyld og skam skabes en lang række af negative tanker. Vi kan miste vores frihed og påvirkes følelsesmæssigt, fysisk og relationelt. Du har formentlig brug for et terapeutisk forløb.

Alle kan blive bedre til den livskunst, som kommunikation er. Træning i kommunikation er nøglen. Et parkursus kan hjælpe godt på vej.

Parkurser

Der er håb for jer. Når du har fået det bedre, vil jeg varmt anbefale jer et parkursus. Det kan fx være et Alpha-parkursus eller et parkursus i Prep.dk regi. Træning i kommunikation er nøglen, her kan vi alle livet igennem øve os.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top