Poul Henning Krog

poul_logo_200

Hvordan lægger jeg de falske anklager bag mig?

Kære Poul Henning!

Efter mange års arbejde med rådgivning og coaching blev jeg udsat for falske anklager om at have været min hustru utro med et antal navngivne kvinder, som jeg havde haft samtaler med. Jeg blev anklaget for uacceptabel opførsel på baggrund af meget fantasifulde forestillinger, da anklageren hverken havde set noget konkret eller havde beviser.

Jeg er taknemmelig for, at vores bestyrelse behandlede sagen hurtigt og åbent med deltagelse af alle involverede parter. Alle kunne konkludere, at det var det pure opspind. Den nærmeste forklaring, vi kunne komme frem til, var at personen var jaloux på de navngivne kvinder, som jeg havde haft møder og samtaler med. Jeg synes, det er svært at komme over mine følelser af afmagt, uretfærdighed og frustration.

Kærlig hilsen
Den anonyme

 

Kære ven

Tak for din åbenhed og dette skriv. Enhver kan forstå, hvor forfærdeligt det har været. Ingen skal stå alene i tjenesten, så hvor var det godt, at du havde en handlekraftig og dygtig bestyrelse. Du har været udsat for noget meget ekstremt. Det lyder så sygeligt, at det kunne være en enkeltparanoia – en psykose.

Jalousiforrykthed – en psykose

De områder, som enkeltparanoiaen omfatter, kan variere, men er hyppigt jalousi, hypokondri eller kværulans. Alle forklaringer og observationer tolkes af den jalousiforrykte som bevis for, at han eller hun har ret i sin mistanke. Den psykotiske er altså overbevist om, hvordan det forholder sig, og finder alle argumenter og selvopfundne beviser for, at sagen er, som hun eller han påstår.


Det kaldes modsat bevisførelse. Du beskriver så fin en proces, hvor alle implicerede parter blev indkaldt og alle samstemmende kunne sige, at alt var det pure opspind. Paranoide psykoser udvikler sig oftest hos ældre, enlige og isolerede mennesker og hos mennesker med sansedefekte f.eks. høretab. En patient med den lidelse har svært ved at acceptere behovet for behandling.

En sådan accept ville jo være det samme som at give afkald på sin inderste overbevisning. Inddragelse af de involverede er vigtig i behandlingen. Endvidere er medicin og terapi vejen frem, men det er ikke let. Måske I kan vende situationen rundt og med lægelig bistand hjælpe kvinden.

Livet er uretfærdigt, men Gud er god

Det var overskriften på en del tv-programmer med Robert Schuller, der var præst i Crystal Cathedral i Californien. Sætningen kunne være inspireret af Joh.16.33. ’I verden har i trængsler; men vær frimodige, for jeg har overvundet verden.’ Vores livsvilkår rummer altså en vis mængde trængsler. Du blev helt uretfærdigt ramt af den aktuelle trængsel og mærker afmagten og frustrationen.


Trængsler er et ubehageligt vilkår, men styrken ligger i, at Kristus har overvundet alt. Og du er i ham.

Jeg synes, at du skal tænke på, at du var og er i Guds hånd. Du blev reddet, og din bestyrelse var netop ikke afmægtige, men fik hurtig og flot afsløret de falske anklager. Du må acceptere, at du ikke kunne forhindre dette. Trængsler er et ubehageligt vilkår, men styrken ligger i, at Kristus har overvundet alt. Og du er i ham.

Du er et forbillede

Kirkehistorien indeholder jo desværre eksempler, som ikke er forbilledlige, når det gælder det seksuelle område. Du har levet rent, men skriver også om din afmagt og frustration. Måske du fremadrettet i en forvirret tid skal passe endnu mere på dig selv. Susanne og jeg har, fra vi var helt unge, været yderst forsigtige i dette felt.

Da jeg var lærer og forstander på efterskolen i Mariager, hentede jeg fx ikke en kvindelige elev ved toget i Hobro. Som præster har vi sjældent alene taget samtaler med en af det modsatte køn i et hjem eller et kontor. I psykiatrien har jeg heller ikke alene en samtale med en kvindelig patient. Med den tilgang har vi mindsket risikoen for falske anklager og egentlig også beskyttet vores næste. En ganske usandsynlig anklage ja, men området er ikke ufarligt.

Lad det ligge og gå videre

Jeg vil opmuntre dig med ordet fra Joh.12.35: ’I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer.’


Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top