Poul Henning Krog

poul_logo_200

En tredjepart kan hjælpe i konflikter

Kære Poul Henning

Jeg er fanget i en nabostrid. Jeg ønsker at flytte. Når der smækkes med dørene og er larm, sætter det nogle ubehagelige følelser i gang i mit indre.

Jeg oplever, at denne larm er bevidst chikane over for mig. Vi har forsøgt at tale sammen. Vi forstår ikke hinanden. Min nabo trækker sig, han vil ikke høre på mig.

Vi har svært ved at se hinanden i øjnene. Jeg oplever, at vi ødelægger noget for hinanden. Tak om du vil hjælpe.

Kærlig hilsen Den ramte

 

Kære dig

Det har været godt og lærerigt at tale med jer begge. I ønsker, at det skal blive godt igen. Sindet kan være følsomt og tolke hændelser helt forkert. Følsomhed har ofte en baggrund i en historik af svigt, intimidering og krænkelser.


Det nye, som blot kan være en smækket dør eller et undgående blik, rammer ind i 95% fortid af lignende oplevelser. Amygdala i hjernen gemmer den slags oplevelser. Når noget, der ligner det ubehagelige fra fortiden, sker, reagerer amygdala instinktivt og prompte således, at det gamle plus det nye lægges sammen. Derfor bliver det aktuelle ofte også en overreaktion.

Omgivelserne kan spørge: Hvad skete der lige her?

Derfor er dialogen helt afgørende, vi tror, vi forstår, men forstår ind imellem hverken os selv eller vores næste. Ydmyghed, medfølelse og oprigtighed er vejen frem. Der er altid en årsag til en reaktion, ord, hændelser og handlinger.


Ved hjælp af en tredje part er nabostriden løst. Dialogen bringer lys, og Jesus kommer med nåde og sandhed

Alle har som udgangspunkt et vældigt behov for at finde mening. Nå, det var derfor! Meningsdannelsen sker almindeligvis ud fra en alt for begrænset indsigt i vores næstes dybe liv.

Hurtige konklusioner og årsagsforklaringer er mangelfulde og kan være helt forkerte. Den smækkede dør har således intet med dig at gøre, men fordi du tænker, at den har med dig at gøre, begynder du at handle akavet og besynderligt overfor din nabo.

Det bliver alt for kompliceret. Din nabo har i forvejen nok at gøre med at passe på sig selv. Her er der ikke brug for nye konflikter. Din nabo ser på lignende måde din adfærd, det kan også udløse nye spændinger, der har udgangspunkt i både noget gammelt og det nye.

For at undgå problemer trækker din nabo sig derfor fra dig. Du forstår ikke, hvorfor han trækker sig. Ja, tænk dog, hvor hurtigt livet kan blive ganske kompliceret.


Tillykke med jer. Du skal ikke flytte. I har valgt den bibelske model. ”Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres.” (Matt.18.16).

Dialogen bringer lys. Jesus kommer med nåde og sandhed. ”Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.”(1Joh.1:5-7).

Livet er for kort til at hænge fast i små konflikter og ”sten i skoen”. Vi har nu talt sammen, I har tilgivet hinanden, og vi har bedt til Gud. Jeg vil opmuntre til at vandre i selvopofrende ydmyghed, for vi ser som udgangspunkt kun ”toppen af isbjerget”, sindets 90% ligger usynligt under ”vandoverfladen”. I en hurtig og overfladisk tid er det livgivende og omfavnende at få plads til at fortælle den personligt unikke historie og oplevelse. Da kan vi glade gå videre i livet, der er fyldt med nye indsigter og udsigter.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top