Poul Henning Krog

poul_logo_200

Vi oplever ikke bønnesvar

Kære Poul Henning

Vores firma er ramt ganske hårdt af Covid-19 situationen, vi er lukningstruet. Det er faldet sammen med sygdom, så min energi til en ekstra indsats har ikke været til stede. I vores parforhold er det også frustrerende nu at skulle vende hver krone.

Vi oplever os på mange områder ganske magtesløse. Vores tro står sin prøve. Vi har talt med vores gode venner. Vi beder til Gud, men vi oplever ikke bønnesvar. Tak om du kan hjælpe os.

Kærlig hilsen
Hans Peter

 

Kære Hans Peter

Tak for jeres oprigtighed. I er tydeligvis på en vandring igennem ’dødsskyggens dal’. Dalen varer ikke ved, og camping er forbudt. I den dal giver Gud os særlige livslektioner. Her serveres en livsvisdom, der går langt dybere end de lette måltider på de ’grønne græsgange’.

I dalen oplever vi magtesløshed. Ordet magtesløs er et ord, vi møder i Bibelen. Det er interessant, at det græske ord astheneia i Heb. 4.14 oversættes med ordet skrøbelig og i 2. Kor.12.9 oversættes med magtesløshed.


Astheneia betyder: Svaghed, magtesløshed, svækket, udmattet, skrøbelighed og tab af mental, fysisk og moralsk styrke, kraftløs i karakter og vilje. Det er menneskeligt, at vi vil undgå dalen, vi vil have det svage fjernet.

Vi befinder os som udgangspunkt ikke godt i magtesløshed. Vi har svært ved kontroltab. Vi trimmer alt i kulturen, vi forsikrer til op over begge øre, men uanset dukker der udfordrende skrøbeligheder og omstændigheder op.

Paulus fik særlige åbenbaringer, og Gud valgte at holde ham ydmyg, ved at en engel fra Satan skulle slå ham. Naturligt bad Paulus om, at Gud måtte fjerne dette fra hans liv. Svaret til Paulus lyder:


”Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede. ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.

Jeg vil altså helst være stolt at min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.” (2. Kor.12:8-10)

Paulus fik altså lært ikke blot at overleve, men at være godt tilfreds i magtesløshed og vanskeligheder. Paulus, som der står i Filipperbrevet, fik lært at være tilfreds, om han havde lidt eller meget.

Ved siden af Paulus er vi utrænede, det er de færreste, der har været i livsfare mange gange, lidt skibbrud tre gange, fået slag i massevis, blevet pisket tre gange og stenet en gang for blot at nævne et lille udpluk fra 2. Kor.11. Der forestår altså en læring her, også med et firma, der er lukningstruet, og skrøbeligheder i legemet, der titter frem.


Gud vil ikke bare fikse vores problemer – han vil noget mere.

Det kræver ”en 180 grader rundt forståelse”, idet det netop er i magtesløsheden, at Gud kan komme til. Den syge har brug for læge. Den prøvede råber på hjælp. Den stærke klarer sig selv.

Hvor svært det end kan lyde, er Gud i gang med at forme noget meget smukt i dig og jer. Noget dybere. Noget, der ikke kan købes, men kun kan gives og modtages i bøn på vej op ad bakke i dalen.

Gud ønsker først og fremmest, at vi har en stærk relation til Ham, dernæst ønsker han at velsigne vores liv. Guds tavshed og de tilsyneladende manglende bønnesvar er altså godt. Gud vil ikke bare fikse problemet. Han vil noget mere, noget nyt og bedre. I kan ikke se det lige nu, men det kommer I til.

I skal fortsat med frihed og mod træde frem for nådens trone. Gud vil vise jer sin barmhjertighed, og I vil finde nåde til hjælp i rette tid, for det er i tro og udholdenhed, at vi arver det, Gud har lovet os.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top