Poul Henning Krog

poul_logo_200

Væsentligt med læring om sig selv

Kære Poul Henning Krog

I dit svar for to uger siden til Den anonyme angående hendes bekymringer om at være ekstra følsom, særligt i samspil med andre mennesker, giver du det for mig fine svar, at hun IKKE kun skal se det problematiske i at mærke, sanse og føle mere.

Du fortæller, at der faktisk er mange, der har det på samme måde, og at det særligt sensitive er en fin egenskab til både empati, nuancer og detaljer.

Jeg vil gerne dele, at jeg har fået meget ud af de foreninger, der er omkring særligt sensitive. Her føler jeg mig genkendt, en aha – der er andre, der har det på samme måde! Her er der gode indlæg og forslag til at håndtere det særligt sensitive.

Jeg kender selv, som Den anonyme til det med social sensitivitet. Det sensitive kommer endvidere til udtryk på mange andre områder, fx nyhedsudsendelser, hvor jeg har tendens til at tage alle nuancer ind og blive overvældet. Derfor ser jeg ikke sene nyhedsudsendelser. Jeg må dagligt skærme mig selv, så det ikke bliver ”for meget”.

Jeg er temperatursensitiv, så jeg må regulere dette med tøj og vanter, hvor andre er meget mere robuste. Derfor har jeg altid en taske med, så jeg kan skifte tøj, afhængigt af vejret. Samtidig kan jeg takke Gud, når jeg ser forårsvejret i al sin glans og fine nuancer.

Jeg glædes over solen, der skinner smukt gennem et lysegrønt blad, børnehavebørns klukkende leg og spontanitet. Ja, det særligt sensitive er for mig både en udfordring OG en velsignelse. Forståelse, respekt og at man IKKE er alene, er vigtig viden.

Der er to foreninger, den ene hedder HSP (høj sensitiv personlighed), de tilbyder samtaler til en yderst rimelig pris på 150 kr. Den anden hedder Sensitiv Balance. Der er mulighed for at dele personlige erfaringer med andre, og der er fine forslag til håndtering og strategier. Begge foreninger tilbyder en væld af materiale, og for mere interesserede også kurser.


Bedste hilsener en med-sensitiv Alice

 

Kære Alice


Tak for samtale, mails og dit vigtige bidrag med foreningerne. Du nævner, at du er temperatursensitiv og slukker de mange indtryk fra den sene nyhedsudsendelse. Der er faktisk mange varianter over det fysiske og kropslige område. Nogle reagerer stærkt på kaffe eller sukker.

Der kan være tendenser til allergier og autoimmunologiske sygdomme som gigt. Der kan også være en lavere tolerancetærskel overfor medicin, så man oplever stærke bivirkninger selv ved små doser.

Det særligt sensitive kan være både en udfordring OG en velsignelse.

Den fysiske sensitivitet kan afstedkomme, at man overvældes af stimuli i omgivelserne, dette kan være: Vejrskifte, lys, lyd, lugte, berøring, varme, kulde, ol. Nogle højsensitive på det fysiske plan, overvældes af uorden, forandringer og kaos i omgivelserne. Den fysisk sensitive vil ofte være følsom overfor kropsfornemmelser som smerter, sult, tørst og mangel på søvn.

Læring om sig selv er væsentlig. Det fysiske har den fordel, at det er nemt at styre. Tag ekstra tøj med. Sluk for fjernsynet. Drop kaffe etc.


Idet I begge to har påpeget, vigtigheden af at blive forstået og ikke føle sig alene, tænker jeg, at den største udfordring ligger i mødet mellem den sensitive og ikke-sensitive. Oplevelserne er her helt forskellige, det kan derfor være gensidigt udfordrende at forstå den anden.

Paulus bruger hele kapitel 14 i Romerbrevet til at beskrive hensynet og kærligheden til hinanden, for nogle spiser kun grøntsager, nogle spiser kød, nogle regner den ene dag for bedre end den anden, og andre regner alle dage for lige vigtige.

Vi skal ikke dømme. Gud rummer og giver os plads. Jeg vil derfor opmuntre alle til med nysgerrighed, forundring og agapekærlighed ydmygt at lære både Gud, sig selv og sin næste bedre at kende.

Kærlig hilsen Poul Henning

Scroll to Top