Poul Henning Krog

poul_logo_200

Sammenligning er en blind vej

Hej Poul Henning.

Tak for dialog. En af tingene jeg gerne vil spørge dig om er, om jeg kan jeg gøre noget ved min hukommelse. Den er blevet svært skadet efter min depression, og måske også fordi jeg får så meget medicin. Min medicinliste er: Pregabalin 150mg x 2, Gemadol 50mg x 3, Quetiapin 200mg x 1, Anafranil 100mg x1, Pantoprazol 40mg x 2, Lipistad 20mg x 1 og Zopiclone 7,5mg x 1.

Er der noget af medicinen, jeg kan slippe, så hukommelsen kunne blive bedre? Jeg har virkelig meget tankemylder og svært ved at koncentrere mig eller samle mig om det, jeg skal. Både hukommelsesbesvær og tankemylder medfører, at jeg føler mig mindreværdig eller direkte dum.

Mvh den ramte

 

Kære ven

Tak for dit skriv og gode formuleringer. Du stærke kvinde, det er så hårdt at blive ramt af en depression. Det hele bliver trist og tungt. Energien til dagliglivet forsvinder. Glæden ved det, man plejer at blive glad ved, mindskes. Jeg læser dog, at du efter medicinen heldigvis har fået det bedre. I Danmark rammes ca. ½ million af en depression, det er et voldsomt tal.

En del kan efter depressionen opleve, at humøret vender hurtigere tilbage end den kognitive formåen med at huske, agere og koncentrere sig. Langt de fleste oplever dog, at hukommelse og intellektuel formåen genetableres. Det lyder på dit skriv, at du er landet i den gruppe på 10-20%, som også lang tid efter depressionen kæmper med hukommelse og koncentrationsevne.


Du er naturligvis ikke dum

Ingen er dumme. Vi er alle originale og skabt i Guds billede. Gud har lovet at være med os alle dage og alle slags dage. Han beder os ikke om noget, han ikke giver os kraften til. Menneskeligt set er det dog nemt at komme til at føle sig dum, når man ikke kan det, man plejer at kunne. I dit tilfælde er det ikke rent fysisk, men evnen til kognitivt at kunne huske og koncentrere sig.

Vi kan alle blive ramt af sygdom, og allerede fra 20-25-års alderen bevæger den kognitive evne sig langsomt nedad. Vores udfordring består altså i at håndtere nye virkeligheder. Det handler helt grundlæggende om at forvalte det, vi har, og ikke tænke på alt det, vi ikke har. Der er folk, der er født med en dårlig hukommelse, de har lært sig at skrive mest muligt ned.

Nick Vujicic er født uden arme og ben og øver sig i at kompensere med hjælpemidler. Problemet er således ikke kun svagheden – nedsat hukommelse, men at håndtere svagheden. Hvilke tanker og følelser knytter der sig til din svaghed. Du nævner her både mindreværd og følelsen af at være dum. Følelsen og tanken om at være dum opstår ved sammenligning.


Sammenligning kan være med en selv, hvad plejer du at kunne, men sammenligning kan også være i forhold til andre. Her må vi huske, at sammenligning er en blind vej, for alle er unikke, og alle dage er forskellige. Sammenligning fjerner os fra vores liv med Gud i nuet. Sammenligning giver ingen mening, idet dagen i dag for den enkelte netop er fyldt med ny nåde.

Bøn, klage og et fornyet sind

Gud vil høre din klage, når du beder. I Salme 61,2-3 finder vi et vidunderligt løfte: ’Gud vil føre dig op på den klippe, der er for høj for dig.’

I Salme 61:2-3 læser vi om Davids klage og bøn: ’Hør min klage, Gud, lyt til min bøn! Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig.’ David skriver her om afmagt. Du oplever også afmagt, når du glemmer og ikke kan koncentrere dig. Gud vil høre din klage, når du beder, og her får du et vidunderligt løfte, som jeg vil give til dig: ’Gud vil føre dig op på den klippe, der er for høj for dig.’

Du skal altså ikke sammenligne dig med andre, eller hvad du kunne før. Du skal i stedet for se, at Gud formår midt i dine udfordringer at føre dig frem og op på en klippe, som er for høj for dig. Den klippe kan være livets velsignelser og højdepunkter i dag, at der hvor du havde ’gravet dig ned’ med tanker om dumhed og mindreværd, lige der vil du opleve, at Gud løfter dig op og sætter dig over omstændigheder.

Ordet klippe er her også et billede på Kristus – ’Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.’(Fil.4.13). Det løfte kommer efter, at vi har tilegnet os Fil.4.4-7 og særligt også Fil.4.8. Den opgave vil jeg opmuntre dig med, for heri ligger en hemmelighed, som mange ikke har grebet og lever i.


Studier fra Rigshospitalet februar 23 – også en hjælp til dig i fremtiden

Depression er hos mange patienter også forbundet med dårlig hukommelse. Nu viser resultaterne af et stort forsøg med hjerneskanninger, at patienter med moderat til svær depression har 7-10 procent mindre af en bestemt serotonin-4-receptor i hjernen end raske forsøgspersoner. Det viste sig endvidere, at der var en direkte sammenhæng mellem mængden af denne receptor og hukommelsen.

Dem, der havde det laveste niveau af serotonin-4-recepter, havde størst udfordringer med hukommelsen. Man håber, at dette fund kan bidrage til at opdele depression i flere forskellige sygdomme og udvikle mere målrettet behandling til de forskellige typer. Når du afledt af hukommelsesbesvær føler dig dum eller mindreværdig, skyldes det formentlig en biokemisk virkelighed – en lav koncentration af serotonin-4-receptor. Vi må med tålmodighed vente, før denne forskning udmønter sig i en pille, der kan afhjælpe problemet.

Hjernen er et plastisk organ

Heldigvis skal vi ikke blot vente på medicinske gennembrud, for hjernen kan udvikle nye celler eller lære at køre på nye ’motorveje’, så hukommelsen kan bedres. Indtil videre er det bevist, at her virker antidepressiv medicin, ECT-behandlinger, motion og psykologiske samtaler. Ideelt set skal motion derfor gerne øges til det maximale af, hvad vi kan holde til. Din egen læge har en mulighed for at give dig en henvisning til et psykologforløb, formentlig også selvom du måske allerede har haft ét forløb.

At kompensere og holde sig i gang

Generelt er det vigtigt at holde sin hjerne i gang og nogle gange også aflede den. Her må du finde det, der passer til dig. Det kan f.eks. være suduko, puslespil, kryds og tværs, samtaler og hygge med venner, læsning, film, bibelstudie, aftenskole etc. Heldigvis kan vi selv og også viden hos omgivelserne styrke livskvaliteten.

Når du gentagne gange glemmer noget, du skulle have haft med ud ad døren, kan du indøve gode praktikker. Når du får tanken, så udfør handlingen. Det kan være at placere indkøbsnettet og pakken, der skal sendes, synligt ved hoveddøren. Prøv helt lavpraktisk og gennemtænk din dag og din uges udfordringer. Hvis du her indfører princippet: ’At lige efter tanken kommer en handling’, vil du opleve, at risikoen for at komme ind i tankemylder mindskes.

Medicin og bivirkninger:

Det vil kræve en lidt længere samtale med din læge, der kender dig og dit forløb. Generelt skader din medicin ikke din hukommelse. Nu ved jeg så ikke, hvorfor du får pregabalin. Indikationerne er epilepsi, neuropatiske smerter og generaliseret angst. Når det gælder hukommelse, må man med pregabalin være særligt opmærksom, idet over 10% har problemer med sygelig træthed og 1-10% hukommelsesbesvær. Med al medicin gælder det, at fordele og ulemper skal opvejes.

Sammenligning fjerner os fra vores liv med Gud i nuet. Sammenligning giver ingen mening, idet dagen i dag for den enkelte netop er fyldt med ny nåde. Vi må fokusere på at forvalte det, vi har, og ikke tænke på alt det, vi ikke har.

Afsluttende hilsen

Du er en tapper kvinde, jeg har så stor respekt for alle dem, der trods store udfordringer finder vej i livet. Må vi alle øve os i at tænke og føle ret, leve i nuet og se på os selv, som Gud ser på os.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top