Poul Henning Krog

poul_logo_200

Manglende selvværd læges hos Gud

”Gradvist har Guds kærlighed erstattet mit manglende selvværd. Dagligt skal jeg holde mig det for øje.”

Kære Poul Henning

Når jeg tænker på det liv, jeg er blevet budt, kommer spørgsmålet: Hvorfor blev jeg født, når jeg slet ikke var ønsket? Jeg tror ikke dårligt selvværd er medfødt, men mit selvværd blev ødelagt, da jeg ikke blev elsket.

Jeg var ikke ønsket. Hele tiden gjorde jeg noget forkert. Jeg skulle leve op til væremåde, som var udsprunget af mine forældre. Min personlighed blev ødelagt, jeg blev misbrugt på ånd, sjæl og legeme.

Tidligt i mit liv blev jeg seksuelt misbrugt. Jeg var aldrig god nok. Jeg skulle betale med min krop og mit værd for at få en følelse af værdi, men desværre opnåede jeg det aldrig.

Jeg vidste og blev fortalt, at jeg ikke havde værdi. Hvordan kan jeg så overbevise mig selv om det modsatte? Hvor henter jeg styrken til at komme igennem det manglende selvværd, når ingen har lært mig det?

Med tiden har jeg arbejdet med den del af mig, og igennem 10 års terapi ledte jeg efter værdi. I bund og grund var det med et håb og et forsøg på at tilpasse mig denne verden.

Heldigvis har Gud fået en plads i mit liv, og jeg har der fundet en vej ind til at være elsket, bare fordi jeg er. Jeg skal ikke længere leve op til noget eller gøre noget for at opnå kærlighed.

Troen herpå har taget mere og mere plads i mit liv. Gradvist har Guds kærlighed erstattet mit manglende selvværd. Dagligt skal jeg holde mig det for øje. Jeg er elsket betingelsesløst. Jeg skal holde fokus på Jesus, der sætter mig fri fra al dårligdom. Jeg er stadig på vej.


 

Kære ven

Tak at du i fortrolighed deler dit livs dybder. Hvor er livet uretfærdigt! Du er et mirakel og et vidunderligt vidnesbyrd om Guds kærlighed. Vi er skabt i Guds billede og fødes derfor med et selvværd, men opvækst og miljø kan nedbryde eller opbygge vores selvværd. Du har været udsat for utallige slag mod dit sind og din krop.


Psykiatrifonden har foretaget en undersøgelse, der viser, at hver femte dansker har lavt selvværd. Betingelsesløs kærlighed og accept er fundamentalt afgørende for vores færden i verden.

Guds agapekærlighed smelter sindets isbjerge, læger dybe sår og giver det rigtige fokus. Jeg glæder mig over, at du kigger opad og fremad. Der kunne være nok at blive hængende i, hvis du kiggede bagud. At boltre sig i Guds agapekærlighed gør os nådige overfor både os selv og andre.

I den videre rejse er det altid godt at spørge sig selv, om vores tankemønstre arbejder for eller imod os. Hjælper denne tanke mig, eller gør den det sværere for mig? Læg mærke til, hvordan du taler til dig selv. Undgå selvbebrejdelser og nedladende tale om dig selv. Husk at du har ret til at sige fra, når nogen overskrider dine grænser.

Vi er underfuldt skabt, og Gud giver os værdi. Selvværd skabes i det indre og handler om at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler.


Selvtillid handler om at være tilfreds, med det man gør. At leve i Guds nærvær og bruge sine Guds givne gaver vil altid øge både ens Gudstillid, selvtillid og selvværd.
Bøn af præst Christian Scriver:

Min Gud, hvor er jeg rig, når jeg har din kærlighed! Din kærlighed er min himmel, som omgiver mig overalt, min sol, som oplyser mig, min kilde, som forfrisker mig, mit hjem, hvor jeg bor, mit skjold, bag hvilket jeg strider, min krone, der stråler, mit liv, hvori jeg lever. Hvad kan jeg mangle, hvad kan gøre mig fortræd, hvad kan vække uro, så længe jeg har din kærlighed! Lovet være du, Gud! Amen.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top