Poul Henning Krog

poul_logo_200

Jeg er ved at drukne i mit rod

”Jeg føler, at jeg er ved at drukne i mit eget rod. Det roder også inde i mit hoved, og jeg taber let overblikket både privat og på mit arbejde.”

Kære Poul Henning

Igennem to årtier har jeg haft et tilbagevendende problem, som bliver ved med at forfølge mig. Jeg har igennem årene bedt Gud hjælpe mig og gået frem til forbøn mange gange med mit problem! Men desværre har jeg ikke fået noget bønnesvar, og jeg forstår ikke, hvorfor Gud ikke hjælper mig!

Beder jeg forkert, tror jeg for lidt, eller hvad gør jeg forkert? Jeg tror på, at Gud vil mig det bedste; men hvorfor, kommer der så ikke et gennembrud? Står jeg selv i vejen for det gennembrud? Måske er min relation til Gud ikke tæt nok? Hvordan får jeg en tættere relation til ham?

Jeg føler ofte, mine bønner bliver mekaniske, og jeg gentager ofte de samme bønner og sætninger! Hvordan udvikler jeg en ægte personlig relation/samtale med Gud?

Mit problem er, at alting roder i mit liv. Hele mit hjem roder i alle rum i boligen fx papirer, tøj, køkkengrej og toiletgrej. Alt hober sig op på tomme flader, i skabe, i kasser og på gulve. Jeg føler, at jeg er ved at drukne i mit eget rod. Det roder også inde i mit hoved, og jeg taber let overblikket både privat og på mit arbejde. Jeg er dybt ulykkelig over min situation.

Jeg føler, at jeg er ved at drukne i det, og det er meget invaliderende for mig. Af den grund har jeg aldrig gæster og isolerer mig meget. Hjælp! Hvad skal jeg gøre? Hvordan kommer jeg videre i livet? Jeg ved, at Gud elsker mig, men jeg savner virkelig et gennembrud. Jeg har brugt mange år på at føle skyld, og at det er en straf, fordi jeg ikke er god nok, men det tror jeg ikke længere på! Men hvad er der så galt?

Jeg håber, at du kan hjælpe mig og kaste lidt lys over mit problem. Gennem årene har jeg ’lært’ at leve med mit problem og givet op, for jeg har jo ikke fået et bønnesvar; men det nager mig, og påvirker mig dagligt! Tak om du vil bede for mig og hjælpe mig videre i livet?

Venlig hilsen
Den fortvivlede


Dit problem er blevet identitetsbærende

Kære ven

Tak for dit åbenhjertige skriv. Du er underfuldt skabt, og din relation til Gud er fin, men du forstyrres. Der er brug for en grundlæggende ny ’sang’. Det er afgørende godt, at du åbner op. Det vi taler om, kan vi gøre noget ved. Det vi ikke taler om, gør noget ved os. Der skete tydeligvis noget for mange år siden, som har påvirket dig umådeligt meget.

Gud har tilsyneladende ikke fjernet problemet til trods for dine og mange andres bønner. Dit problem er komplekst. Jeg tænker mange tanker! Først og fremmest vil Gud forvandle dit sind og dit syn på problemet. Det virker som om, at problemet er blevet identitetsbærende, en daglig pine og en stor energisluger.


Det dominerer alt for meget dine tanker, følelser og handlinger. Det er blevet en del af din historie og din livsfortælling. Din hjerne har lyttet til fortællingen så mange gange, at der er opstået en ’motorvej’ i hjernen. Heldigvis kan hjernen danne nye ’motorveje’, men det, skal der arbejdes med.

Hvad er Guds tanke ind i dette?

1. Vi er ikke vores problem.

2. Vi skal ikke dagligt pines af noget gammelt.


3. Vores energi skal bruges til noget godt.

Jeg er naturligvis nysgerrig på indholdet i problemet. Der er formentlig iblandet flere løgne. Som du ved, kommer tyven for at stjæle, slagte og ødelægge, men Jesus kommer for at give os liv i overflod. (Joh.10.10). Dit problem er sammensat. Der er mange facetter. Vi tror på bøn og forbøn, men vi tror også på nadver, Guds ord, fællesskabet og heri samtalen.

Du får her lidt indsigt:

Vores basale antagelser om os selv vil vi bevidst og ubevidst kæmpe for at fastholde. Er vores basale antagelse præget af fx et lavt selvværd, vil vi oftest tolke og forvrænge også positive input, så det lave selvværd kan fastholdes. Når en given situation eller et givet indtryk ikke passer med vores opfattelse, vælger vi ubevidst at forvrænge denne, så vores indre ’regnestykke’ går op.

Vores sanseapparat registrerer kun de indtryk, der peger i retning af vores forudindtagede antagelser, resten af indtryk udelukkes af bevidstheden. Det kaldes automatisk tænkning.

Der findes flere forvrængningsmåder. Ved overgeneralisering sluttes ud fra den ene situation til den anden, således at alle situationer opfattes ens. Ved selektiv abstraktion udvælges enkelte aspekter af givne situationer, og ud fra disse forstås hele situationen. Vores sanse- og tolkningsapparat vil kort sagt ubevidst manipulere, snyde og fastholde os i en mængde af løgne, hvis vores basale grundantagelser ikke er sunde, sande og bibelsk funderet.

Hvordan skal det så oversættes i din situation? Jeg tænker, at dit gamle problem har påført dig en negativ grundopfattelse og -antagelse om dig selv. Dit sanseapparat vil gøre alt for at forvrænge indtryk, så du hele tiden kan bekræfte dig selv i din identitetsbærende grundantagelse.

Forvrængningen kan som nævnt ske må flere måder. Dine mange automatiske tanker skal med nænsomhed afsløres, så dit sinds ´motorvej’ bliver udsat for omstrukturerende vejarbejde. Gud vil nemlig vise dig en ny og bedre vej.

Du har brug for psykisk finkirurgi i hjernen:

1. Sår skal mødes af Guds lægedom.

2. Mørke skal møde Guds lys.

3. Tvivl skal mødes af Guds tro – en gave.

4. De negative tankemønstre skal opspores og ændres, for de er med til at initiere og vedligeholde problemerne.

5. Fordømmelse skal mødes af frifindelse i kraft af Kristi værk på Golgata

6. Lovkrav og strenghed skal mødes med Guds nåde. Du skal falde sammen og ikke tage dig sammen.

7. Indfiltrede løgne og automatisk tænkning skal møde Guds sandhed. Vores tanker og følelser er reelle, men de må forløses, balanceres og renses af Guds nåde og sandhed. Vi må alle grunde over Heb.4:12: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

8. Din nuværende livsfortælling i hjernen skal reduceres fra en motorvej til en bivej, idet Gud giver dig en ny sund og sand ’motorvej’ i sindet.
9. Ubalance i sindets kroge skal mødes med Kristi sinds balance.

10. Pinlighed overfor hjemmets rod, skal mødes af få hjælpsomme kristne, der sammen med dig får hjemmet på fode. For Gud ønsker ikke pinlighed, men gæstfrihed.

11. Forkerthedsfølelse, skyld og skam skal mødes med Kristi forløsende kors og din nye Kristus-identitet .

12. Du skal trænes i at bearbejde indtryk hensigtsmæssigt og vælge passende reaktionsmønstre.

”Du har brug for venner til at hjælpe dig med det ydre rod. Du har brug for et terapeutisk forløb og forbøn.”

Alt det og mere til klares ikke med en hurtig forbøn eller mit lille skriv. Du har brug for venner til at hjælpe dig med det ydre rod. Du har brug for et terapeutisk forløb og forbøn, hvor du omfavnes i Guds kærlighed og forløses fra dit indre rod. Da vil tågen langsomt lette, og det nye kapitel tone frem.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top