Poul Henning Krog

poul_logo_200

Hvorfor er mit selvbillede så negativt?

Kære Poul Henning

Jeg har i årevis kæmpet med manglende selvtillid og et negativt selvbillede. Jeg føler ikke, at jeg er god nok. Når jeg kommer ind i de tanker, trækker jeg mig ofte fra fællesskabet, fordi jeg føler, at de andre er meget bedre end jeg. Desværre er det noget, jeg dagligt kæmper med. Dem, jeg møder, siger ofte noget andet og mere positivt om mig end det, jeg selv synes. Jeg kan godt lide at tegne, male og synge. Jeg elsker Gud, hvorfor kan jeg ikke komme fri?

Kærlig hilsen
Den anonyme

 

Kære ven

Tak for samtale og svære spørgsmål som mange også kristne kan kæmpe med. Måske du skal se dit liv i et nyt lys, for fokus og spørgsmål kan let blive forkerte.
Selvtillid og selvfølelse Selvværdet rummer to forskellige størrelser, nemlig selvtillid og selvfølelse. Hvis selvfølelsen er sund, er selvtilliden sjældent et problem, men hvis selvfølelsen er usund, er selvtilliden ofte et problem. At føle selvværd afhænger af, hvordan vi ser på os selv.

Vi påvirkes alle af opvækst og samfundets kultur. Vi får mange indtryk fra skolegang, uddannelse, job, film og de sociale medier. Vi påvirkes af gode og mindre gode kammerater og familiemedlemmer. Vi udsættes for både meningsfyldte og dårlige oplevelser og erfaringer. Det er kort sagt ikke let af finde vej midt i et overstimuleret samfund med en kolossal veludviklet sammenligningskultur, for hvem er jeg?

Vores DNA springer rammerne

At vi er smukt og unikt skabt i Guds billede kan kun afføde taknemlighed, selvrespekt og selvaccept. Vi skal ikke opfinde os selv, for Gud har opfundet os. Vi skal ikke udforme os selv, for Gud har formet os og vil forvandle os fra dag til dag, så vi kommer til at ligne Kristus.


Formes vi af Guds billede?

Når selvværd afhænger af, hvordan vi ser på os selv, må det naturlige spørgsmål blive: Hvordan får vi det sande og sunde selvbillede? Det billede kommer ikke fra samfundet, medier og vores eget tankemylder. Det billede kommer fra Gud selv. Vi er underfuldt skabt til at være gode forvaltere af vores unikke personlighed, livets udfordringer og muligheder.

Kristus har på korset fjernet vores synd, skyld og skam. Vi har i frelsen modtaget en ny Kristusidentitet, hvor det dårlige er båret væk, og Kristus selv er flyttet ind. I Kristus er vi erklæret hellige, fejlfrie, uangribelige. Vi var syndere, men er nu sønner og døtre. Kan vi fortsat synde – ja, men det vil straks mærkes unaturligt og forkert, idet vi lever et helt nyt liv, og fra nu til nu stiller os til rådighed for ham.

Det er ham, der er interessant og ikke, hvor smukke, kloge og stærke vi er. ’Dette siger Herren: Den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig.’
(Jer.9:22-23)


Gudstillid eller selvtillid?

Du er blevet fri i Kristus, så du med en sund selvfølelse og selvtillid kan bruge også dine kreative Gudgivne evner i Guds plan.

Guds rige handler ikke om selvrealisering og egne ambitioner, men derimod om Guds vilje for os. Fokus på og spørgsmål om egen selvtillid og styrke kan derfor blive forkerte, for vi løftes ind og op i en anden dimension, hvor det centrale er Guds vej, Gudstillid og Kristusidentitet. Her kommer Jesu forbøn og Guds forarbejde os til hjælp, for vi er fra evighed af udvalgte, og gode gerninger er planlagt for os at vandre ind i.

Da vi kan have svært ved at finde ud af det, er Kristuslivet, Guds ord, bønnen, Helligåndens vejledning og menigheden vores redning. Jesus vil aldrig bede os om noget, han ikke selv giver os kraften til. Vores forvalterskab og rejse sker med Gudstillid og den selvfølelse og selvtillid, der kommer af at gå i åg med Kristus. Du er blevet fri i Kristus, så du med en sund selvfølelse og selvtillid kan bruge også dine kreative Gudgivne evner i Guds plan.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top