Poul Henning Krog

poul_logo_200

Hvad betyder ’ængstelig personlighedsforstyrrelse’?

Kære Poul Henning

Jeg har hele mit liv været bange for at gøre noget forkert. Jeg har nu som midaldrende haft et psykologforløb. Min psykolog mener, at jeg har en ængstelig personlighedsforstyrrelse. Det har præget mit liv ganske meget.

Der findes et to års forløb i lokalpsykiatrien, hvor man arbejder med netop denne gruppe. Min alder gør dog, at et sådant forløb ikke er aktuelt. Jeg kan godt genkende mange af de for denne forstyrrelse karakteristiske træk.

Igennem årene har jeg oplevet hjælp og trøst fra Jesus og min kirke. Jeg er meget glad for den karismatiske kirke, jeg kommer i. Vi har et godt fællesskab. Helligåndens liv, frugt og gaver herunder også tungetale er i funktion. Har du nogle gode råd til mig. På forhånd tak

Kærlig hilsen
Yvonne

 

Kære Yvonne

Tak at du skriver og tak for en længere samtale. I psykiatrien har vi 1000 diagnoser. Den diagnose du nævner kategoriseres som F.60.6


Kriterier

Ængstelig(evasiv) personlighedsstruktur. Ud over de generelle kriterier for personlighedsforstyrrelse skal mindst 4 af de nedenstående 6 træk være opfyldt:

1. udbredt ængstelighed og anspændthed
2. mindreværdsfølelse
3. tendens til følelse af afvisning og kritik i sociale situationer
4. tilbageholdenhed over for andre ved usikkerhed om forhåndsaccept
5. begrænset livsudfoldelse på grund af bekymring for fysisk sikkerhed
6. tendens til at undgå sociale aktiviteter af frygt for kritik eller afvisning.

– Diagnoser som ”Ængstelig personlighedsforstyrrelse” kan påvirke ens selvopfattelse. Man kan få en diagnose, men man er ikke sin diagnose. Når du taler i tunger, flytter det din identitet fra dig selv til Gud. Også en medkristen, som du kan læse Bibelen og bede sammen med kan være en god støtte.

Du er mere end diagnosen

Du får fået mange gode råd og redskaber fra din psykolog. Nu er du ikke grundigt udredt, men umiddelbart vurderer jeg, at du har tendens til de første tre træk. Har du kun tre træk, er det ikke tilstrækkeligt til at få diagnosen.


Det er vanskeligt at definere og afgrænse diagnosen. Personligheden er en kombination af karaktertræk, følelser, holdninger, selvopfattelse, værdinormer, mønstre for behovstilfredsstillelse og den måde hvorpå man forholder sig til andre mennesker.

Personligheden er ”den, man er”. Du består også af mange andre og stærke personlighedstræk. Der er 7-13%, der har en af de 10 forskellige personlighedsforstyrrelser.

”Diagnose Danmark” er på mange måder godt, men der er også en risiko for, at vi bliver forkert optaget af vores diagnose. Jeg mærker din lettelse over diagnosesamtalen med din psykolog, den er fuldt forståelig. Du er ikke alene.

Diagnoser kan blive bærende for vores selvopfattelse. I dag hvor alle kan google meget viden om sygdomme og læse om de mulige bivirkninger fra aktuel medicin, kan det medføre en øget frygt og overdreven opfattelse af sygelighed. Vi har en diagnose, men vi er ikke vores diagnose, det gælder også for personlighedsforstyrrelser.


Din identitet i Kristus

Fra et åndeligt perspektiv vil jeg opmuntre dig til at leve i og styrke den nye Kristus identitet, som Gud har givet os. ”Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham.”(1Kor.6:17) – hvad er så problemet? Påskens mirakler giver os mulighed for pinsens mirakler.

Du har nævnt, at du taler i tunger. Når vi taler i tunger, opbygges vores indre personlighed. I stedet for at satse på diagnoser, problemer eller vores egen personlighed kobles vi momentant på Guds hjerte. Her taler vi hemmeligheder med Gud.

Tungetalen flytter vores identitet fra et i dag overdrevent fokus på ”jeg ét” og forstanden til Guds hjerte. Paulus var en intelligent mand, han talte mere i tunger end alle andre. Jeg vil opmuntre til, at du bruger din gave mere end nogensinde.

Det ængstelige, tilbageholdende og frygtsomme skal ikke styre dit liv. Jeg vil også tilskynde dig til at finde en dynamis-makker, så I to kan støtte hinanden, bede sammen og læse Guds ord sammen på ugentlig basis. Salmisten David havde brug for en god våbendrager – Jonathan.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top