Poul Henning Krog

poul_logo_200

Har jeg en dæmon eller en psykose?

Kære Poul Henning

Jeg har nu i seks år været personlig kristen. Jeg fik for to år siden stillet diagnosen paranoid psykose. Jeg har sideløbende med, at jeg blev kristen, ikke følt, at jeg havde svært ved at vurdere, om jeg hørte fra Helligånden eller anden åndelig side, lige indtil for nylig.

Når jeg tænker tilbage på mit liv som kristen, kan jeg desværre konstatere meget kaos. Kaos hvor relationer, økonomi, jobmuligheder etc. er blevet ødelagt, fordi jeg har lyttet til en ånd i mig.

Desværre ser jeg et mønster, hvor jeg IKKE fik noget positivt ud af at have lyttet til, hvad jeg troede var Helligånden. Så har det været Helligånden, jeg har hørt? Da jeg har fået en diagnose, tænker jeg, mon der er dæmoner i mig, som jeg kan høre? Er diagnosen faktisk forklaringen på, at jeg hører dæmoner i stedet for Helligånden?

Jeg tænker naturligvis fremad og fremtid: Hvad kan man i mit tilfælde gøre for at undgå at lytte til den forkerte ånd? Er der overhovedet noget, jeg kan gøre? Jeg er ked af det, nervøs, føler afmagt og føler mig meget udsat på grund af min diagnose, og det at skulle vandre som kristen i et åndeligt felt.

Kærlig hilsen Den anonyme

Kære ven

Tak for dit skriv og samtale. Det er naturligvis en opgave for alle kristne at høre rigtigt. Lytter jeg til mit kødelige jeg? Lytter jeg til Helligånden? Lytter jeg til noget fra den onde side? Har man fået diagnosen paranoid psykose, kan det blive ekstra svært, fordi sygdommen medfører stemmehøring.


Normalt er de psykotiske stemmer negative og devaluerende. De nedgør personen, med stemmer som fx udtaler: ”Du duer ikke til noget!” eller ”Du er håbløs!” eller ”Det er en fejltagelse, at du blev født!”

Psykose er ikke lig med dæmoni, men ja, de negative psykotiske stemmer kommer ofte for at røve, slagte og ødelægge personen, så indholdet kan godt være meget lig det dæmoniske. En hjerne, som udsættes for et kæmpe pres, kan slå ud i en psykose.

En hjerne som udsættes for et kæmpe pres, kan slå ud i en psykose. Her er der ikke dæmoner involveret.

Her er der ikke dæmoner involveret. Der er ikke dæmoner i dig. Det er en psykisk sygdom, der slår ud, muligvis på grund af et tidligere voldsomt pres.


Dæmoner har brug for en indgangsport. Har man åbnet sig for den dæmoniske verden, kan der komme dæmonisk indflydelse. Det kan fx være en påvirkning igennem okkulte bøger, kontakt med åndemanere eller folk der spår, tarokkort, pendulering etc.

Du har, som jeg forstår, ikke været involveret i dette. Havde du været involveret, kunne der være brug for en udfrielse og hjælp fra modne kristne.

Den bedste medicin for en personlig kristen er at leve i lyset. Jesus er lyset; når han i frelsen flytter ind, opsluges mørket. ”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.”(1Joh.1:7)

Sagt på en anden måde, når vi er frelst og evt. udfriet, plejer jeg at sige følgende: Hvor der er bevidst affald, kan der være rotter(dæmoner). Er der ingen affald(synd), har dæmonerne ikke et angrebspunkt i os.


Når Jesus på korset fjerner affaldet – synden fra vores liv, fjernes muligheden for rotter(dæmoner) i os. Der kan godt være udefra kommende onde pile og brølende løver, men disse angreb nedkæmpes alle iført den fulde rustning, vi har modtaget i Kristus – se Efeserbrevet kap.6.10-20.

Hvad gør du for at lytte til Helligåndens stemme? Jesus siger altid, at vi skal se på frugten. Det er det, du er begyndt på. Du konstaterer, at da du lyttede til de nævnte stemmer, medførte det kaos i dit liv. Derfor er de stemmer, der medførte kaos, ikke Helligåndens stemme.

Helligåndens stemme er fyldt af Åndens frugt: ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.”(Gal.5.22-23)
Om to uger fortsætter jeg emnet, da det er stort.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top