Poul Henning Krog

poul_logo_200

Fysisk og psykisk lidelse spænder ben for det gode liv

Kære Poul Henning

Jeg er en ivrig læser af dine gode og grundige svar. Jeg læste din nytårsbrevkasse om at bruge sine gaver og være en god forvalter. Jeg synes, at det er så rigtigt, men hvad gør jeg og alle dem, som ikke kan få livet til at spille i dur. Selv kæmper jeg med både fysisk og psykisk lidelse. Mine venner beder for mig.

Ofte synes jeg dog, at det liv, du taler om, ikke rigtigt bliver mit liv. Jeg er glad for det, du skriver om lidelseskald, og her også, at vi lider for Kristi legemes skyld. Jeg tænker, om du har noget at sige til alle os, som tit føler, at der er så mange faktorer, der spænder ben for det gode liv.

På forhånd tak
Kærlig hilsen

 

Kære ven

Tak for dit skriv. Jeg tænker, at uanset omstændigheder, andre mennesker, sygdomme og overskud, så er vi alle underfuldt skabt med et kald til at være i Kristus og derudaf en tjeneste, der passer til vores gavelægning.

Tankemæssige ”fængsler”

Vi har dog alle vores grænser, lidelser, bristepunkter og historik. Vi kan alle gå i stå og føle os forladt, hvis livet bliver uoverskueligt og tungt. Det er så godt, at du beder og er i tæt kontakt med Gud, for Gud er vores frelser fra ”fængsler”. Ørkenvandring, lidelse og urimelige hændelser er svære at forstå.


Det, der ikke kan forandres, skal vi lade ligge og acceptere. Jeg kan umuligt dække hele billedet, men vil dog bringe en vinkel, de fleste kender til. Er vi over lang tid i konstant modvind og stormvejr, kan vi komme til at danne et forkert stigma i vores indre menneske. Et stigma er et negativt karakteriserende kendetegn.

Det kan fx være: ”Livet virker og blomstrer for de andre, men ikke for mig”, ”Hvorfor den krise?” eller ”Hvorfor den sygdom?” Livet kan da begynde at spille mere i mol end i dur. Salmerne er en stor trøst, for til trods for store følelsesmæssige udsving, ydre og indre fjender formåede David at hvile i og hente kraft fra Gud.

Gud ser mere positivt på os, end vi selv gør

”Vær derfor ved godt mod og se ikke bagud, men opad og fremad. Kristus vort liv lever i os og vil åbne nye døre i 2023.”

Gud er mere nådig overfor os, end vi selv er. David fik af Gud overskriften for sit liv: ”Han tjente Gud i sit slægtsled”. Vores kulturelle kontekst med en veludviklet evne, godt støttet af journalister, ville formentlig først tænke på og beskrive Davids fald med Batseba og det heraf foranledigede drab af Urias.


Vi er selv en del af den fejlfindende suppedas og negative forudindtagelser, så det kan være svært at løfte sig ud af vores egen kultur og se, som Gud ser. Kaldet lyder dog: ”Kom herop.”(Åb.4.1) Josef gennemgik mange lidelser, påført af hans brødre, men bar ikke nag og siger: ”Gud har ladet mig glemme”.

Vi er ikke kaldet til at falde ud af nåden

Vi falder ud af nåden, når negative stigma bliver styrende. Det er et tankemæssigt fængsel. Den negative fortælling om os selv eller et problem fører ind i tankemylder og en fusion. Vi er fængslet. Tankerne er som mange biler i en stor rundkørsel uden frakørsler. Det medfører ofte træthed, modløshed og søvnproblemer.

David var forfulgt og låst i et fysisk fængsel (hule) omgivet af fjender: ”Jeg råber højt til Herren, jeg beder Herren om nåde. Jeg udøser min klage for ham, fortæller ham om min nød. Når mit mod svigter, så kender du min sti……Jeg ser til højre og spejder, men ingen vil kendes ved mig. Jeg har ingen steder at flygte hen, ingen bekymrer sig om mig…. Lyt til min klage, for jeg er helt hjælpeløs, red mig fra dem, der forfølger mig, for de er stærkere end jeg. Før mig ud af fængslet, så jeg kan takke dit navn.”(Sal.142:1-8).

Vær derfor ved godt mod og se ikke bagud, men opad og fremad, for ”Solen Kristus” er stået op fra de døde, Kristus vort liv lever i os og vil åbne nye døre i 2023.


Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top