Poul Henning Krog

poul_logo_200

Fordyb dig i den største gave

Kære Poul Henning

Julen er en svær tid for mig. Mit yngste barn er i familiepleje, men jeg har fået lov at være sammen med ham i nogle dage før juleaften. Juleaften er jeg derimod alene. Det har jeg prøvet én gang før, det gik ikke godt. Min far kan jeg ikke være sammen med, det er der mange årsager til. Jeg er nødt til at passe på mig selv, og samværet sidste gang igangsatte mange gamle, dårlige følelser i mit liv.

Jeg tænker på at skrive et brev, for vi har ikke haft kontakt igennem længere tid. Tak for samtale og gerne flere råd.

Mvh
Den anonyme

 

Kære ven

Ja, tak for samtale. Julen er en dejlig tid, men kan også være en følsom tid, idet vi kan have så mange minder og forventninger. Det glæder mig, at du kan være sammen med din søn i nogle dage før Jesu fødselsdag. Du skal naturligvis ikke være alene juleaften. Vi har talt om de muligheder, der er i din by. Der er heldigvis flere, der gør et stort arbejde her, og ofte kan man være enten frivillig eller bruger. Røde Kors, Blå Kors, Frelsens Hær og Frivillig Huset m.fl. har fine initiativer til en god juleaften.

En tredjedel af befolkningen er påvirket af ensomhed

Ugeskrift for Læger bragte en artikel om ensomhed i marts 2023. Artiklens vigtigste nye budskaber var:


1. Ensomhed i befolkningen er stigende og forbundet med kroniske helbredsproblemer og tidlig død.

2. Social prescribing (fællesskabsanvisning) kan forebygge ensomhed, nedbringe sundhedsudgifter og være en brobygger.

Fællesskabsanvisning handler i bredest forstand om en helhedsorienteret indsats med indsættelse af aktive bindeled (linkworker) mellem sundhedsvæsenet, offentlige instanser og civilsamfundet. Et vellykket eksempel i årtier er mødre der venter et barn. Her har samarbejdet med lægen, jordemoderen, sundhedsplejersken og mødregruppe været afgørende.


Kirken og den kristne kan være ’link worker’

Den højeste forekomst af ensomhed baseret på tal fra 2017 er blandt unge i aldersgruppen 18-29 år og blandt ældre mennesker over 80 år. I gennemsnit er 8% af befolkningen ramt af ensomhed i svær grad. Foreningsliv, idrætsliv og kirker har meget at byde ind med, men ofte mangles bindeleddet, idet den ensomme let går i stå. Det er derfor så godt, at du forbereder din december. Som et barn fra vores kirke udtrykte: ’Ingen skal sidde alene juleaften.’ Ensomhed kan være som en ondskabens lænke og føre til følelsen af at være undertrykt, forbigået og misforstået.

Esajas fra GT skriver i kap.58:6-9:
’Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte undertrykte i frihed, og bryde hvert år; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Da kalder du, og Herren vil svare, da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!’

Det er stærke vers om en praktisk livsstil, væk fra navlebeskuelse og ud i et liv præget af fællesskab, generøsitet og næstekærlighed. Velsignelsen ved den livsstil er enorm, for nu bliver der både hjælp og lys, hurtig lægedom til egne sår samt et bønneliv med bønnesvar, for Gud står på spring og siger: Her er jeg!

ABC

En stor undersøgelse fra Australien blev udført i forhold til at forholde sig til psykisk mistrivsel. Her fandt man særligt tre afgørende faktorer:


A – Action
B – Belong
C – Commitment

Den største og bedste handling vi kan udføre, er at lukke op for julens budskab. For Jesus er vores frelser i alt og vil forny vores sind, så vi kan åbne op for Jesu tilgivelse og retfærdighed samt Guds nye nåde hver dag.

Når de tre faktorer blev opfyldte, faldt den psykiske mistrivsel markant. I juletiden bliver det særligt tydeligt med både psykisk mistrivsel og ensomhed. Det er godt, at du er udfarende i forhold til alternative løsninger, når du nu ikke kan være sammen med din familie juleaften. Det er lige præcis at tage ’action’ – gå i aktion og gøre noget ved det, du kan gøre noget ved.

Det er vejen til en bedre liv, for alle bliver kede af at fordybe sig i alt det, man ikke kan gøre noget ved. Det næste ord er – Belong – at høre til. Når flere kirker og organisationer inviterer til fællesskab også juleaften, er det netop et smukt eksempel på ’belong’, for der kommunikeres med en udstrakt arm og siges: ’Her må du gerne høre til.’ Måske blot en juleaften, men endnu bedre også fremadrettet.

Det sidste ord er – Commitment – det handler om, at du ikke blot er tilskuer, men selv bliver involveret og engageret. Det kræver mere, men giver også mere. Følger du ABC-modellen, vil du erfare, at dine svære følelser minimeres og fordufter.

De svære følelser

Du skriver, at du ikke kan være sammen med din far, men overvejer at skrive et brev. I har begge sind fyldt med svære følelser og dårlige oplevelser. Positivt set kan svære tider og følelser afsløre, at her er der noget, der skal gøres noget ved. Svære tanker tiltrækker svære følelser, og det er da let at lande i mismod og handlingslammelse.

Tanker er som en radiokanal, der sender signaler 24/7. Problemet er derfor dybest set ikke et skænderi sidste jul med din far, men derimod din reaktion herpå. De mange tanker og følelser har forstørret problemet, så det er kommet helt ud af proportioner. Sindets tovtrækning med svære situationer forløses oftest ved en handling. Handling kræver imidlertid mod og overskud og forsvinder ofte i en cirkulær tankegang om dårlige oplevelser.

Find og udfør den lille handling i dag

Find den lille handling, du magter i dag. Det kan være: At skrive dagbog, kreative aktiviteter, deltag i kirkens tilbud, fysisk aktivitet, gå en tur ud i naturen, lyt til lovsangsmusik, ringe til en veninde, læse en god bog eller avis, se din yndlingsserie i tv, tal med dit kæledyr, gør brug af åndedræts- eller afspændingsøvelser, duft til gode dufte.

Måske du da får overskud til at skrive et pænt brev til far. Bliv da på din egen banehalvdel og lad være med at anklage og projicere skyld. Prøv at lade det gamle ligge og stræk ud efter det nye. Alle mennesker fejler og er på en forandrings- og gerne også den forvandlingsrejse, Jesus ønsker. Ingen er kun gode eller dårlige. Husk på, at vi er gaver til hinanden, og alle gør det så godt, de kan.

Velsignelsen ved et liv i næstekærlighed er enorm, for nu bliver der både hjælp og lys, hurtig lægedom til egne sår samt et bønneliv med bønnesvar, for Gud står på spring og siger: Her er jeg! .

Fordyb dig i den største gave

’Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: ”I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.’ Den største og bedste handling er derfor at lukke op for julens budskab. For Jesus er vores frelser i alt og vil forny vores sind, så vi kan åbne op for Jesu tilgivelse og retfærdighed samt Guds nye nåde hver dag og ikke hænge fast i gamle oplevelser, men endda opsøge fællesskabet. Du er godt på vej og ønskes en glædelig jul!

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top