Poul Henning Krog

poul_logo_200

Find indre fred og ro i julens budskab

Kære Poul Henning

Tak for din tidligere besvarelse af mit læserbrev ”har jeg en dæmon eller psykose”. I forhold til dit indlæg tænker jeg, at vandringen med Jesus kompliceres af det faktum, at jeg har diagnosen paranoid psykose.

Som mennesker søger vi jo svar, og jeg søger svar, som kan forklare min vandring med kaos. Så hvis det ikke er dæmonisk – som du skriver – tænker jeg så langt så godt. Ligeledes kan jeg nu konkludere, at jeg ikke altid kan lytte til den stemme, jeg hører.

Måske du derfor også kunne svare på, hvad jeg bedst gør fremover for at undgå at komme i et kaos igen? Jeg savner at kunne gøre noget, INDEN kaos opstår, INDEN en relation ødelægges.

Det har været nedslidende, og diskussionen om hønen eller ægget er også opstået: Har alt mit kaos forårsaget diagnosen, eller har diagnosen forårsaget alt mit kaos?

Kærlig hilsen En anonym

Kære ven

Tak for mail igen. Jeg tænker, at kaos plus et hvilende genetisk sårbarhedspunkt er brudt ud i en diagnose. Efterfølgende har sygdommen forværret kaos. Det er vigtigt af få brudt den onde cirkel, forebygge og få mere ro i dit indre.


Jeg har flere gange oplevet, at Gud har fjernet psykoser, når kristne har bedt til Gud. Guds indgreb med helbredelser er heldigvis fortsat et mysterium. Vi kan ikke blot putte bøn i ”automaten” og trække et bønnesvar ud.

Vi skal blive ved med i tro at bede for dig, men samtidig er det også godt, at du har accepteret at få den hjælp, du har brug for, når du i denne tid ikke er rask. De kaotiske, devaluerende og forstyrrende stemmer skal dæmpes.

Medicin, terapi og Kristuslivet er alle tre vejen frem. Når der er tale om en paranoid psykose, er medicin lægeligt set nødvendig som et bundniveau. At medicin kan dæmpe eller fjerne stemmer, er også et argument for, at der ikke er tale om dæmoner.


Dine stemmer har været så invaliderende, at terapi og et normalt kristenliv har været ganske svært. Medicinering, bivirkningsprofil, den menneskelige psyke og livets aktuelle omstændigheder er helt individuelle.

Jesus blev sendt til jorden for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Han ønsker at lede os ind på fredens vej.

Min aktuelle rådgivning kunne derfor være:

1. Vi fortsætter med at bede til Gud for dig og indtage den åndelige føde, der kommer fra Guds ord. I Lukasevangeliet læser vi i første kapitel vers 76-79 en profeti om Jesus:

”Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.”


Du må dagligt bade dig i Guds inderlige barmhjertighed. Gud giver dig syndernes forladelse, lys, fred, glæde og vejledning til vejen i dag.

2. Accept af lidelsen samt struktur og ro på økonomi, bolig, relationer, dagligdagens gøremål og etablering af sunde kost og motionsvaner, kan ofte mindske medicinering.

3. Måske skal du for en tid øges i din antipsykotiske medicin fra 10 til 15mg abilify. Stemmer skal ideelt set trænges så meget i baggrunden, at de ikke forstyrrer og bremser dit dagligliv. Det gode ved den rigtige medicinering er, at det øger muligheden for at få terapien, menighedslivet og dagligdagen til at lykkes.

4. Troen på Gud er enormt befordrende for et sundt liv. Sunde og sande værdier, bøn og forbøn, gode relationer og fællesskab, søndagsgudstjenesten, den ugentlige undervisning, daglig vejledning fra Guds ord og Helligånden.

Når du er meget usikker på dine valg, idet du har en erfaring for at tage fejl af vejen, vil jeg råde til at have en dynamispartner af samme køn. I kan hver uge bede, tale og læse Guds ord sammen. En moden kristen, der kan støtte og hjælpe dig med at træffe sunde valg, er guld værd.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top