Poul Henning Krog

poul_logo_200

Er jeg udbrændt, deprimeret, angst – eller?

Kære Poul Henning

Tusind tak for vores samtale. Jeg har været ude af drift i snart to år efter traumatiske oplevelser. Hvad sker der? Jeg har optil sygemelding arbejdet for hårdt. Jeg er stressramt. Medicin har været forsøgt til behandling af en depression, men det kunne jeg ikke tåle. Psykologforløb har der været flere af, noget har jeg også fået med mig.

Min egen læge har aktuelt henvist mig til en psykiater i forhold til udredning af ADD, der er et års ventetid. Jeg er blevet fredet af jobcenter, idet jeg er kommet i et ressourceforløb. Jeg er stort set kun derhjemme. Det kræver store anstrengelser at være sammen med kirken eller andre sociale sammenhæng.

Jeg har næsten ingen energi, men humøret er rimeligt og selvmordstankerne på afstand. Jeg er kørt fast. Et års ventetid er alt for længe, synes jeg. Tak om du vil hjælpe mig.

Kærlig hilsen ’En anonym’

 

Kære ven

Ja, nu har vi talt sammen en time i telefonen. Jeg har fået mere indsigt og forstår dig så godt. Du var normalt fungerende, og pludselig kommer du ind i denne tunnel af dårligdom. Tiden og livet smuldrer. Der kommer flere spørgsmål end svar. Tab efter tab. Erkendelse efter erkendelse.


Livet har været hårdt imod dig og dine. Jeg har i telefonen stillet mange spørgsmål. Der er elementer af udbrænding, ADD, angst, PTSD, depression. Det er kompliceret. Hvis vi begynder med den ikke psykiatriske diagnose – udbrænding, kan du google Maslach Burnout Inventory (MBI) vel og mærke ikke BMI.

Det er den mest brugte test siden 1981. Der er 22 spørgsmål. Den giver tre retninger i forhold til udbrænding. Det kan være primært depressionssymptomer, men dog ikke mere, end at de bedres i ferie og weekends. Det kan være emotionel udbrænding, du bemærker, at du undgår folk, du orker ikke at høre på deres problemer, du mister din empati og naturlige interesse for dine medmennesker.

Den sidste retning er, at du oplever ikke tilfredshed i dit arbejde, du synes ikke du slår til, du magter det ikke, du føler, at du ikke passer ind. Alle tre retninger er relevante at se på. Til orientering viser undersøgelser fra Danmark i 2021 af karkirurger, at 82% er udbrændt i svær, middel og let grad. Det er skræmmende tal, men læger, sundhedsfolk, politifolk, lærere, omsorgspersoner er særligt udsatte. Du kommer jo ind her.


Mit næste råd er, at du går til din egen læge. Han kan skrive en ny henvisning, som kommer før en ADHD-udredning. Henvisningen skal indeholde historikken om de medicinske tiltag, dit traume, din historik, dine aktuelle symptomer. Som jeg oplever det, er det mest i retningen af en blandingstilstand af udbrænding, angst og depression.

”Broder, fat mod. Der er en vej også igennem tunnellen. Jesus er troens banebryder og fuldender.”

Du beskriver uvirkelighedsoplevelse, svedende læber, svimmelhed, muskeluro og spændinger. Du beskriver ingen energi, begrænset lyst til det du plejer, men dog et rimeligt humør. Det er rigeligt stof, til at du kan og skal udredes i lokalpsykiatrien. Her er der en behandlingsgaranti på 4 uger.

Mit sidste og vigtigste råd er at styrke, det du allerede gør. Du hviler i Gud, i ordet og bønnen.

”Trængsel og nød har ramt mig, men dine befalinger er min opmuntring. Dine formaninger er retfærdige i evighed, giv mig indsigt, så jeg kan leve! Jeg råber af hele mit hjerte, svar mig, Herre. Jeg vil overholde dine love. Jeg råber til dig, frels mig,”(Salme.119:143-146)


”Mine øjne er altid rettet mod Herren, for han befrier min fod fra nettet. Vend dig til mig, og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs. Gør mit hjerte fri af angsten, og før mig ud af mine trængsler!” (Salme.25:15-17)
Broder, fat mod. Der er en vej også igennem tunnellen. Jesus er troens banebryder og fuldender.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top