Poul Henning Krog

poul_logo_200

Dysfunktionelle relationer har sat dybe spor

Hej Poul Henning

Vil du bede for mig og min familie, vi er en misbrugs- og dysfunktionel familie. Jeg har dog ingen kontakt med hverken forældre eller børn og børnebørn. Jeg er ikke misbruger, men jeg er tilknytningstraumatiseret og bange for mennesker. Jeg er smerteligt i klemme mellem generationerne. På forhånd tak.

Venlig hilsen
et voksent barn

 

Kære dig

Tak for din mail og efterfølgende uddybende telefonsamtale. Du har givet mig en dybere forståelse, for hvad det kræver at være kirke og næste. Lige nu magter du ikke en gudstjeneste. Det kan være vanskeligt at finde vej, når man har det dårligt, men sproget er hjælpsomt til at få ord på det svære. Du har en stor livserfaring og modenhed til netop at sætte ord på smerte, følelser og tanker – hurra for det.

At være bange for mennesker og samtidig ensom

Du forklarer præcist det dilemma, som mange sikkert kan genkende. Din tilknytningsforstyrrelse fra opvæksten og et ægteskab med en misbrugende og manipulerende mand har medført en vagtsomhed overfor andre. Du er sjældent blevet hørt, accepteret og forstået, hvilket har formet et lavt selvværd. Du har brugt oceaner af energi på at prøve at få dysfunktionelle relationer og livet til at gå i plus.

Desværre har du overvejende oplevet, at livets relationelle udfordringer, til trods for dine anstrengelser, er endt i minus. Et mønster, hvor ”brændt barn skyr ilden” medfører et behov for stor kontrol og forsigtighed og ofte tilbagetrækning fra livet og nye relationer. Derved opstår den triste pris – ensomhed! Når hjernen utallige og gentagne gange får cementeret en dårlig motorvej, er det nemt at lande i et skemata, som er negativt for dit fremtidige liv.


Skemata er et grundlæggende begreb inden for kognitiv terapi. Det refererer til en persons grundlæggende tænkning om sig selv, andre og verden. Skemata har afsæt i din tidligere erfaring og afgør, hvordan begivenheder tolkes. Skemata har karakter af ikke-bevidste overbevisninger, der indvirker på følelser, motivation og handlinger.

Krænker, offer og redder

At være redder og offer kræver meget energi, og er som et grundlæggende mønster skadeligt.

Du har været udsat for krænkere og er ofte endt som offer eller redder. Det slider alt sammen voldsomt på psyken. Jeg tænker, at du ubevidst og til dels bevidst let falder i en redder rolle, fordi livet alt for meget har lært dig at sanse forstyrrelser hos andre mennesker, som du med dit store hjerte måske ved en krævende indsats kan mildne eller redde.

Redderen i dig vil sige – ”Den klarer jeg”, men ofte og overraskende oplever du efterfølgende, at det klarer du slet ikke. Du bliver hurtigt brugt op, hvis folk ikke forstår dig. Du orker det ikke, for dit klippekort er næsten brugt op, lagret med dårlige oplevelser. Du konkluderer, at du ikke er ikke god til det sociale, men mister samtidigt livsindhold på grund af ensomhed og angst.


Det er alt i alt en negativ spiral, der kan være svær at forstå for andre. De fleste nye kontakter kan derfor let opleves som ikke forstående og måske ligefrem afvisende eller fejlbedømmende. Du beskriver, hvordan mennesker overskrider dine grænser. Det kan være en, der uanmeldt kommer på besøg. Det kan være i kirkesammenhænge med for mange mennesker. Det kan være et familiemedlem, der ringer. Som et empatiske menneske, der ”græder med den grædende”, har du lært, at du må sætte grænser.

Drømmebilledet for din fremtid vil være, at du kan møde de nye situationer, uden at hele dit fortidsapparat udløses. Her skal du roses og opmuntres for hvert eneste initiativ med andre gode mennesker, for nu lærer din hjerne, at samvær med andre mennesker kan være positivt. Du kommer i en kristen bedegruppe, og du fortæller, at det faktisk kan gå – stort tillykke! Jeg vil bede om, at du får nogle få meget nære og tætte relationer.

Jeg tænker, at vi skal det usunde, som foregår ovre i de andre, men har påvirket dig, til livs. For at være redder og offer kræver meget energi og er som et grundlæggende mønster skadeligt og livshæmmende. Vi må fremadrettet få styrket din sunde kerne og dit sunde selvværd, så du gradvist løsrives fra dine fortidserfaringer med det dysfunktionelle i mange udgaver.

Her kan det være hjælpsomt at være mere firkantet med din fortid, end du af natur er. Det kan også være hjælpsomt at få et helt andet og nyt perspektiv.


Spottere og splittere er som cancer

Du siger, at du ikke er god til det sociale. Jeg siger, at det er du, men den usunde gamle del, som du også tager afstand fra, er ikke god dertil. Nuvel kan du igen blive omgivet af sjælelige mennesker, der volder problemer og splittelse, men du må lade dem om det, for du er dig, og du duer. Du kan med fordel læse og grunde over følgende bibeltekst:

”I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse, de er kun sjælelige, de mangler Ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på at vore Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.” (Judas brev v.18-21)

Vi må alle acceptere den virkelighed, at omgives vi af spottere, ”kødelige” og ugudelige mennesker, bliver frugten let splittelse og forvirring. Deres ”cancer-sygdom” har ikke med dig at gøre, de må tage ansvar for deres liv. Den firkantede tilgang i forhold til fortiden består i at tænke og placere de mennesker, der har gjort dig ondt som syge, dysfunktionelle, ugudelige, sjælelige spottere, der kun volder splittelse.

Få deres indflydelse på dig grædt og talt ud så de kan placeres i en mappe på øverste hylde. Lad mappen være et minde, men ikke en opslået historie der skal forme din nutid og fremtid. Hjernen kan heldigvis danne nye veje og tankebaner, så de negative automatiske tanker ikke behøver at være styrende.

Åndens nye liv har forladt det overdrevne sjælelige fokus

”Du er i sjælden grad i stand til at sætte ord på svære følelser og tanker”.

Det store er ikke din fortid, men dit nu og din fremtid. Du skal endnu mere arbejde på at få et nyt perspektiv, for livet er mere end din historie. Det er totalt livgivende konstant at blive styrket i det indre menneske ved Guds ånd og ord, at tale i tunger, at blive rodfæstet og grundfæstet i Kristus, at blive bygget op igen i sin hellige tro og dagligt bevares i Guds kærlighed, mens du har himlens herlighed for øje.

Livet er kort, men evigheden er uendelig og herlig. Gradvist kan din fortid indskrænkes til 1% og det nye liv i Kristus til 99%, for Kristus er i stand til at bringe lægedom, trøst, visdom og perspektiv, så dit indre menneske styrkes ved Guds ånd. Jeg vil derfor også opmuntre dig med min bog PsykiaTro. Du har glæde af et netbaseret tolvtrinsprogram. Du er i sjælden grad i stand til at sætte ord på svære følelser og tanker, det er guld værd og kan komme andre til gavn. Jeg har derfor opfordret dig til at skrive en bog om dit liv. Jeg beder for dig og din fremtid.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Scroll to Top