Poul Henning Krog

poul_logo_200

Dannebrog fylder 800 år

Vores flag er formentlig verdens ældste. Navnet Dannebrog betyder ”Danernes fane”.

Dannebrog fejres den 15. juni på Valdemarsdag. Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen på denne dato i 1219 under slaget ved Lyndanisse i det nuværende Tallinn i Estland.
Maleriet af Christian August Lorentzen fra 1809 hænger på Statens Museum for Kunst.

Vi køber papirflag til dekoration på lagkager, vi planter flag i indkørslen, når folk har fødselsdag. Mange haver har flagstang, og på årets mærkedage hejses flaget og bølger så smukt i vinden. Ja, vi tilhører en nation i verden, som virkelig bruger vores flag.

Legenden om vores flag

På lørdag den 15. juni er det Valdemarsdag, opkaldt efter Valdemar Sejr, der var konge på det tidspunkt, hvor legenden siger, at Dannebrog faldt ned fra Himlen. Det var den junidag i 1219, hvor de kristne danskere sejrede over de såkaldt vantro estere i slaget ved Lyndanisse i Estland.

Historien fortæller, at så længe den gode ærkebisp Anders Tunesen kunne holde hænderne i vejret og bede til Gud, så havde danskerne overtaget i slaget. Men selv med hjælp fra den danske konges stærke mænd kunne bispen til sidst ikke mere. Hænderne måtte synke, og nederlaget ventede.

Men da de brave danskere havde opgivet, greb Gud ind. Gud bønhørte de danske styrker og bispens bønner. Dannebrog med det hvide kors og den røde flammedug faldt ned fra Himlen som en velsignelse fra oven. Derefter blev esterne slået, og danskerne vandt ikke blot slaget, men hele landet.

Danskerne opførte en borg – ”castrum danorum”, på estisk Tanni-linn, som senere blev til Tallinn, danskerborgen. Måske nogen fra Svendborg tilslutter sig Dronning Margrethe, der på lørdag deltager i jubilæumsfesten i Den Danske Konges Have og besøger den historiske dannebrogsudstilling i Estlands hovedstad Tallinn.

Fra statens til folkets flag

Folkelig flagning – dog ikke splitflag – blev først tilladt i 1854. Tidligere var det kun de danske skibes nationalitet, staten og hæren, der havde tilladelse hertil. De danske digtere B.S. Ingemann, N.F.S Grundtvig, Oehlenschläger, H.C Andersen sammen med grundloven banede vej for tilladelsen.

Flagets symbolværdi

Ifølge professor i middelalderhistorie Kurt Villads Jensen var der stor symbolværdi i farverne rød og hvid, fordi de symboliserede blod og renhed og dermed var knyttet til den bibelske fortælling og Jesus.

Det hvide kors på rød baggrund fortæller, at der var en, der forlod himlens herlighed, blev født som et menneske i en stald og på korset råbte: Det er fuldbragt. Dette råb lyder fortsat, når flaget hejses.


Flaget fortæller, at vi som nation gik fra hedningeland til kristent land. Flaget findes som bekendt også i forskellige variationer i det svenske, norske, finske, islandske og engelske flag.

Flaget minder os om verdens bedste byt. Påsken, korset og opstandelsen fortæller, at vi bytter med Kristus. Han tager al vores elendighed, synd, skyld, skam, ensomhed, nederlag, mindreværd, og giver os sig selv i stedet for. I ham er vi blevet ligeså rene som det hvide flag.

Denne nye identitet er værd at flage for. Den kristne er ikke længere alene, for Kristus bor i hjertet. Gælden er betalt. Han blev fattig, for at vi kunne blive rige. Det flakkende får har fundet fred med Gud.


Religionsstiftere har det tilfælles, at de dør. Kristendommens Kristus lever. Flaget går på halv langfredag og på hel påskemorgen. Hurra!

Med lov skal Land bygges

På lørdag den 15.juni på Valdemars Dag fejrer vi Dannebrog. Valdemar Sejr er dog også kendt for en anden begivenhed.

Det lykkes ham få dage før sin død i 1241 at få færdiggjort arbejdet med Jyske lov, der er Nordens ældste lovbog givet med kongelig stadfæstelse. Den er den, hvor der står: “Med Lov skal Land bygges”, som stadig er et grundprincip i dansk lovpraksis og juridisk forståelse, og sætningen pryder også indgangen til folketingssalen.

Lad os på lørdag kippe med flaget og glæde os over Dannebrog, kristendommen og vores historiske tradition for lov og demokrati.


Scroll to Top