Poul Henning Krog

poul_logo_200

Brevkassen: Forstå dit personlige, gudgivne DNA

Evaluering kan netop også være et redskab til at komme videre, men et for stærkt fokus på det svære medfører en usund ubalance i dagligdagen.

Kære Poul Henning.
Tak for samtalen forleden om gaver og styrker. Det var meget opmuntrende at blive mere opmærksom på, hvad jeg er lykkedes med til nu, og hvad jeg har fundet glæde ved at gøre. Som person har jeg nemt haft fokus på negative/svære ting, så denne øvelse var livgivende og opløftende.

De spørgsmål, du stillede ved samtalen, hjalp mig med lidt afklaring og til at se sammenhænge samt røde tråde. Dit efterfølgende fire siders skriv om samtalens hovedpunkte har opmuntret mig flere gange bagefter. Nu må jeg så finde ud af, hvordan jeg kommer godt videre herfra. Et nyt år 2023 ligger foran. Hvordan kan jeg gøre det, jeg gør, bedre?

Den samtale vi havde, var fokuseret på livet generelt og opgaver i kirkelig sammenhæng. Det kunne være interessant at gøre en lignende øvelse i forhold til arbejdsliv.
Det var en dyb øvelse, der tvang mig til kun at forholde mig til det, som er gået godt. Men det er måske ved at se det svære i øjnene, at jeg kan finde ud af, hvad jeg skal gøre anderledes? Så jeg netop kommer videre med det, som fungerer godt.

Kærlig hilsen ‘Den anonyme’

 

Kære ven

Tak for dit skriv og samtale. Du skriver, at du har nemt ved at fokusere på det negative og svære. Det er fint, at du lærer af det svære, for evaluering kan netop også være et redskab til at komme videre, men et for stærkt fokus på det svære medfører en usund ubalance i dagligdagen. Der er ny nåde hver dag. Jeg tænker, at vi alle dagligt må minde os om, at vi er underfuldt skabt. Der er kun en af os. Ingen kan præcis udfylde vores plads. Vi må også være nådige overfor os selv og andre.

Vi er ikke under Jante-loven, men under Kristi lov. Kristuslivet er fyldt med frihed, originalitet, glæde og fred. Vi er medarbejdere på hinandens tro, og opmuntring er oxygen for sjælen. ”I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”(Joh.16:33).


Grundtonen er derfor ikke fejlfinding og ak, men tak

Jeg er så glad for, at du arbejder med emnet. Det er let at blive hængende i det svære, men dermed indskrænkes livet og forvalterskabet. Det er megastort, at Guds nådegave til os er Kristus. I Kristus er alle gaver til stede, og Han deler generøst ud af nådegaver til brug i både familie, kirke, samfunds- og arbejdsliv. Det er rigtigt, at vi mest så på kirkedelen, men erhvervsdelen er også interessant.

De 8 ”præstationer”

Du var motiveret for samtalen, der handlede om at skrive 8 A4 ark. Hvert ark skulle fortælle om en af dine ”præstationer” fra dit liv og historie. Du skulle svare på, hvad du havde gjort i dit liv, som opfyldte to betingelser:

1. Det gik godt


2. Du havde en indre og dyb tilfredsstillelse af – YES – nu lever jeg.

Det handler ikke om selvrealisering, men om ydmyghed overfor det faktum, at Gud har kaldet og skænket nådegaver til alle mennesker. Vi er alle forvaltere af vores tid og liv. Kristus er vores nye identitet, og Gud beder os ikke om noget, Han ikke giver kraften til. Vi må i bøn søge Guds tanke, plan og forudberedte gerninger for vores liv. Guds tanker og liv skal dagligt flyde ind i vores originalitet og evner. Det er derfor centralt, at vi lever ud fra det kald, de evner og rammer, som Gud har givet os.

Målet med øvelsen var at blive klogere på dit personlige Gudgivne DNA og gaveudrustning. Du beskrev i et af dine 8 ark din glæde ved at arbejde med børn. Vi drøftede, om det var syge eller raske børn, om det var små eller store børn, om det mest var i mor, lærer, sundheds- eller pædagog-retning. Vi talte videre også om de andre ark. Jeg tænker, at vi alle indenfor 2023 kan bruge dette redskab.

Vi kan være undersøgende på Guds originale design af os. Hvad finder vi interesse ved? Du beskrev din glæde ved at arbejde med børn.

Yes – oplevelser kan gå i mange retninger

Vi kan være undersøgende på Guds originale design af os. Finder vi interesse og glæde ved: IT, teknik, rengøring, regnskab, håndværk, håndarbejde, PR, organisation, ledelse, samtale, teamwork, matematik, sprog, sport, politik, geografi, historie, biologi, læsning, skrivning, journalistik, foreningsliv, innovation mv.?


Vi kan spørge os selv, hvad vi finder tid til. Det, vi virkelig gerne vil, gør godt og det, vi har glæde ved, finder vi oftest også tid til.

Paulus skriver om motivationsgaver i Rom.12:6-8:
Jeg tillader mig at illustrere nedenstående bibelvers om motivationsgaver med et legeme. Nogle motiveres fx af at undervise, praktisk indsats eller samtale med stor barmhjertighed.

”For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave (øjne der ser detaljer/har en profetisk lægning), skal bruge den i overensstemmelse med troen; den, der har en tjeneste (villige fødder), skal passe sin tjeneste; den, der underviser (pande/tanker), sin undervisning; den, der formaner (mund/opmuntring), sin formaning; den, der giver(hænder), skal give rundhåndet. Den, der er forstander (skuldre/central i funktion og struktur), skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed (hjerte), skal gøre det glad og gerne.”

Vi skal forstå dybden af, at vi er Kristi legeme. En nerve til foden, en muskel i ryggen, et ribben, en levercelle, et blodkar fra hjertet osv. har ikke samme funktion. Vi er givet til, og afhængige af, hinanden. Vi skal igennem ”Jante- og Jubiilov”. Janteloven – jeg duer ikke til noget. Jubii-loven – jeg kan alt. Begge dele er naturligvis usandt.

Paulus skriver om de åndelige nådegaver i 1Kor.12.7-11:
”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder: én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.” Vi opmuntres til at søge de åndelige nådegaver til gavn for andre.

Paulus skriver om tjenestegaverne i Ef.4.11-12:
”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme kan styrkes og udvikles.”
Det er livgivende at være omgivet af de fem tjenester. En menighed, der fx mangler evangelister og profeter, vokser skævt. Personligt kan vi også blive underudviklet, fordi vi ikke har input fra de 5 tjenester i løbet at et år.

Glæde og tilfredsstillelse i hverdagen

I vores dialog ud fra dine 8 sider fandt vi mange emner, der havde dit hjerte og interesse. Vi arbejdede også med din måde at relatere til andre på, målsætning og begrebet gunstige omstændigheder. Gunstige omstændigheder kan fx dreje sig om at være i et udviklende team, at se et behov, vi kan opfylde, at få vigtige input fra de 5 tjenester, at stilles foran åbne døre eller at få balance i sit liv, så overskuddet øges.

Hvis vores dagligdag er fyldt med emner, ord, opgaver, samarbejde, der passer til vores originale design, vil vi opleve en glæde og tilfredsstillelse. Vi bliver i godt humør, når vi bruger de gaver, vi har fået. Vi kan alle lære os selv bedre at kende. Vi kan alle blive bedre forvaltere. Måske skulle vi i januar 23 beskrive 8 ”præstationer”, reflektere, bede og lade en god ven kommentere på dette.

Naturligvis indeholder vores hverdag også elementer, som blot skal gøres, uden at vi finder det helt store kald og begejstring heri, men grundtonen må være at forvalte det, vi primært har fået. Hvis vi finder vores plads, tager vi den ikke fra en anden.

Og til dig, der skriver anonymt, kunne vi jo mødes igen og se mere på erhvervsdelen.
Herfra ønskes et godt og velsignet nytår til alle. Tak for året, der gik.

Kærlig hilsen Poul Henning

 

Scroll to Top